Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

W Urzędzie Miasta w dniu 28.11.2019r. odbyło się dziesiąte spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Monitorującego, przedstawiając porządek zebrania. Następnie zostało przedstawione podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Programu Rewitalizacji. W trakcie trwających 21 dni konsultacji wpłynął jeden formularz zmian dotyczący projektu SM „Hutnik”. Członkowie Komitetu Monitorującego zostali szczegółowo zapoznani z uwagami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym, jak również z projektem  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komitet Monitorujący, w związku z czym został skierowany pod obrady Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Poniższe zdjęcia przedstawiają członków Komitetu Monitorującego uczestniczących w spotkaniu