Gęsta mgła

Data utworzenia 2020-10-31 13:00:01Ważne do 2020-11-01 09:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

W Urzędzie Miasta w dniu 6 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Monitorującego, przedstawiając porządek zebrania. Partnerzy uczestniczący w realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” – przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” oraz Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprezentowali dotychczasowy postęp prac nad realizowanymi przez nich zadaniami. Następnie przedstawiciel Starostwa Powiatowego zaprezentował zakres wykonanych prac w odniesieniu do zadań Starostwa wpisanych do „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023”. Na zakończenie spotkania Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Dominik Smoliński przedstawił stan zaawansowania projektów wpisanych do Programu  Rewitalizacji, a  realizowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

Poniższe zdjęcia przedstawiają członków Komitetu Monitorującego uczestniczących w spotkaniu