Oblodzenie

Data utworzenia 2020-11-29 11:00:03Ważne do 2020-11-30 10:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniuPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, spółdzielni i zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki oświaty, kultury i zdrowia, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz innych zainteresowanych z obszarów rewitalizacji wskazanych...

Spotkaniem informacyjno-doradczym w dn. 04.07.2019r. Gmina rozpoczęła prace nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Uczestników przywitał Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Dominik Smoliński. Spotkanie miało charakter otwarty, co oznacza że udział w nim wziąć mogły zarówno m. in. podmioty&nbsp...

W Urzędzie Miasta w dn. 27.06.2019r. odbyło się kolejne, ósme już, spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji. Prezydent Miasta zaprosił do udziału w obradach członków Komisji Strategii i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Wiceprezydenta Miasta Dominika Smolińskiego...

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przystępuje do aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Celem opracowania aktualizacji Programu jest wsparcie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom pod względem technicznym, przestrzennym i środowiskowym w połączeniu...

Komitet Monijtorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dn. 06.02.2019 r. pozytywnie ocenił proponowane zmiany do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Projekty rewitalizacyjne, wpisane na listę przedsięwzięć podstawowych lub pozostałych, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zawiadamia, że zakończono prace nad projektem zmiany „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023”.

W związku z powyższym zapraszamy do składania uwag w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu w/w zmiany Programu w dniach od 03.01.2019r. do 24.01.2019r.

IV spotkanie Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 odbyło się w dn. 30.10.2018r. Członkowie Komietetu odwiedzili plac budowy jednej z ważniejszych inwestycji miasta tj. Przebudowy budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury -

W Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się trzecie spotkanie Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Członkowie Komitetu zapoznali się ze stanem realizacji projektów zgłoszonych przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. do Programu Rewitalizacji. Na dziewięć zgłoszonych przez...