Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Znaki Unii Europejskiej, funduszy ue, polski i województwa świętokrzyskiego

Tytuł projektu: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cel projektu: Wzmocnienie rozwoju społ.-gospodarczego, fizycznego i przestrzeni obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych i wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej
i społecznej mieszkańców na obszarach miejskich.

Planowane efekty: Realizacja kompleksowych i zintegrowanych zadań z Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w następującym zakresie:

  • budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej oraz parkingowej,
  • przebudowa i wyposażanie zabytkowych budynków instytucji kultury,
  • modernizacja systemu bezpieczeństwa w miejscach publicznych (monitoring),
  • utworzenie terenów zielonych stref rekreacji i wypoczynku.
  • adaptacja zdegradowanych zabytkowych budynków na cele mieszkaniowe,
  • poprawa estetyki przestrzeni publicznej,
  • poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Projekt składa się z 12 zadań, z których dwa realizowane są w partnerstwie z dwoma spółdzielniami mieszkaniowymi: Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Krzemionki”. Partnerzy wykonają szereg prac mających na celu poprawę estetyki przestrzennej w obrębie swoich osiedli.

Wartość projektu: 34 671 998,71

Wkład Funduszy Europejskich: 19 999 999,98     

A- A A+
 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, w obecności Skarbnik Miasta Elżbiety Pichór oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka, a także przedstawicieli dwóch ostrowieckich spółdzielni mieszkaniowych podpisali umowę na unijne...