Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA -   Zakończenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Znaki Unii Europejskiej, funduszy ue, polski i województwa świętokrzyskiego

Tytuł projektu: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cel projektu: Wzmocnienie rozwoju społ.-gospodarczego, fizycznego i przestrzeni obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych i wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej
i społecznej mieszkańców na obszarach miejskich.

Planowane efekty: Realizacja kompleksowych i zintegrowanych zadań z Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w następującym zakresie:

  • budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej oraz parkingowej,
  • przebudowa i wyposażanie zabytkowych budynków instytucji kultury,
  • modernizacja systemu bezpieczeństwa w miejscach publicznych (monitoring),
  • utworzenie terenów zielonych stref rekreacji i wypoczynku.
  • adaptacja zdegradowanych zabytkowych budynków na cele mieszkaniowe,
  • poprawa estetyki przestrzeni publicznej,
  • poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Projekt składa się z 12 zadań, z których dwa realizowane są w partnerstwie z dwoma spółdzielniami mieszkaniowymi: Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Krzemionki”. Partnerzy wykonają szereg prac mających na celu poprawę estetyki przestrzennej w obrębie swoich osiedli.

Wartość projektu: 34 671 998,71

Wkład Funduszy Europejskich: 19 999 999,98     

A- A A+
 

IMG 96041

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, w obecności Skarbnik Miasta Elżbiety Pichór oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka, a także przedstawicieli dwóch ostrowieckich spółdzielni mieszkaniowych podpisali umowę na unijne dofinansowanie przedsięwzięcia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu to 34,8 mln zł, 3 mln zł pochodzi z budżetu państwa, a wkład własny w kwocie ponad 11 mln zł ze środków gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz dwóch spółdzielni mieszkaniowych, partnerów w projekcie – Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki.

Przygotowany projekt p.t. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” obejmuje 11 zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane do października 2021 roku.