UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Zdjęcie przedstawiające uczestników konsultacji społecznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

   Prof. Andrzej Sztando: Ostrowczanie doskonale wiedzą, że problemy społeczne miasta, mają swoje źródło w jego gospodarczych problemach
Ostatnie dni były bardzo ważne dla przyszłości Ostrowca Świętokrzyskiego. Trwały bowiem konsultacyjne warsztaty strategiczne stanowiące część prac nad…Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec...

Cały ubiegły tydzień trwały konsultacje oraz warsztaty mające na celu opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030. Spotkania podzielone zostały na 3 obszary: gospodarcze, społeczne i środowiskowo-przestrzenne. W pierwszej kolejności przedstawiciele lokalnego biznesu, prezesi ostrowieckich spółek oraz jednostek...

W siedzibie CKU mieszczącego się przy ulicy Sandomierskiej 26A rozpoczął się cykl spotkań konsultacyjno-warsztatowych z zakresu opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030. Konsultacje społeczne mają wskazać kierunki i cele rozwoju miasta. To na ich podstawie powstanie szczegółowy dokument, który ponownie na przełomie października i...