Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

Oblodzenie

Data utworzenia 2022-01-20 06:00:01Ważne do 2022-01-20 16:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniuPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski sukcesywnie przygotowuje do sprzedaży szereg nieruchomości tworząc atrakcyjną ofertę nieruchomości zarówno pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i komercyjną. Aktualny wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu znajduje się w zakładce Oferty nieruchomości.
W przygotowanym wykazie nieruchomości oprócz takich informacji jak numer działki, położenie czy powierzchnia zawarty jest opis nieruchomości oraz przeznaczenie. Lokalizację działki możemy obejrzeć na mapie. 
Prezentowane oferty są na różnym etapie przygotowania. Kiedy nieruchomość jest gotowa do sprzedaży organizowany i ogłaszany jest przetarg. W ogłoszeniu o przetargu znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu, m.in. informacje o cenie wywoławczej, oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, informacje o formie przetargu, terminie i miejscu przetargu, wysokości i terminie wpłaty wadium.
Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest protokół z przetargu, w którym wskazana jest osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości. Zawarcie umowy następuje w formie aktu notarialnego.
Dodatkowe informacje dotyczące oferowanych do zbycia działek gruntu można uzyskać w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. J. Głogowskiego 3/5 w Biurze Obsługi Interesanta – sala A, stanowisko Nr 15