Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Adres budynkuWidoczne oraz prawidłowe oznakowanie posesji jest sprawą bardzo istotną dla bezpieczeństwa mieszkańców. Usprawnia i przyspiesza podejmowanie akcji ratunkowych oraz interwencji służb porządkowych. W obowiązku właściciela lub zarządcy pozostaje zadbanie, aby tabliczka z ustalonym numerem porządkowym wraz z nazwą ulicy zawieszona została w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku oraz na ogrodzeniu, jeżeli budynek posadowiony został w głębi ogrodzonej nieruchomości lub jeśli nieruchomość jest niezabudowana.

Ustalanie numerów porządkowych oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów jest zadaniem gminy. Ustalenie numeru porządkowego oraz wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym odbywa się na podstawie wypełnionego wniosku (wg wzorów załączonych poniżej) i zostało szczegółowo omówione w przewodnikach interesanta (do pobrania poniżej). Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

pdf Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (601 KB)

document Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym/adresie nieruchomości (210 KB)

document Przewodnik Interesanta w sprawie ustalenia numeru porządkowego budynku (211 KB)

document Przewodnik Interesanta w sprawie wydania zaświadczenia o numerze porządkowym/adresie nieruchomości (181 KB)