Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

Oblodzenie

Data utworzenia 2022-01-20 06:00:01Ważne do 2022-01-20 16:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniuPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Szanowni członkowie Wspólnot Mieszkaniowych,

Zgodnie z obowiązującymi w przeszłości uregulowaniami prawnymi, powszechną praktyką przy wyodrębnianiu własności lokali w budynkach było wydzielanie działek gruntu po granicach budynków albo w inny niefunkcjonalny sposób. Konsekwencją takiego rozdysponowania terenów jest to, że dziś wiele wspólnot mieszkaniowych posiada budynki po tzw. „obrysie” co oznacza, że grunty wchodzące w skład nieruchomości wspólnej, czyli pod budynkami nie spełniają wymogów działki budowlanej (brak samodzielnego dojazdu i dojścia do drogi publicznej, punktu gromadzenia odpadów, miejsc parkingowych itp.) lub pomimo spełnienia wymogów działki budowlanej pozostają one zagospodarowane jako całość gospodarcza z działkami gminnymi użytkowanymi tylko i wyłącznie przez wspólnotę bądź wspólnoty mieszkaniowe.

Wolą Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jest, aby jak największa liczba wspólnot mieszkaniowych, których działki nie są obecnie samodzielnymi działkami budowlanymi lub pozostają zagospodarowane jako całość gospodarcza z działkami gminnymi użytkowanymi tylko i wyłącznie przez wspólnotę bądź wspólnoty mieszkaniowe, na trwałe powiększała swoje nieruchomości gruntowe o niezbędne do ich funkcjonowania grunty sąsiednie, czego wyrazem są m.in. preferencyjne warunki ich sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste.

Wspólnota mieszkaniowa tzn. wszyscy właściciele wyodrębnionych lokali mogą wystąpić do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z wnioskiem o wykup na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przyległego do budynku wspólnoty.

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części odbywa się  z 90% bonifikatą.

Bonifikata w wysokości 90% oznacza, że właściciele lokali zapłacą tylko 10% ceny nieruchomości gruntowej lub 10% pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Na te 10% wartości nabywanego gruntu składają się wszyscy właściciele lokali, przy czym każdy z nich uiści opłatę tylko w takiej wysokości, jaka wynika z jego udziału w nieruchomości wspólnej.

Nabycie terenu przyległego da wspólnocie wiele możliwości związanych z zagospodarowaniem podwórka, tj. urządzenia miejsc postojowych, punktu gromadzenia nieczystości komunalnych, placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i rekreacji, a przede wszystkim spowoduje regulację stanu prawnego i uporządkowanie statusu terenu przyległego do budynku wspólnoty, w konsekwencji czego zyska ona teren niezbędny do jej racjonalnego funkcjonowania.

Przedstawiamy Państwu document Informator dla Wspólnot Mieszkaniowych (2.99 MB) , w którym znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych. 

document Informator dla Wspólnot Mieszkaniowych - nabywanie terenów przyległych (2.99 MB)

Szczegółowe informacje można uzyskać:
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5
Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 15, tel. (41) 26-72-251,
Referat Obrotu Nieruchomościami, tel. (41) 26-72-265.