UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Z uwagi na długotrwałą procedurę nabycia terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych istnieje możliwość wynajęcia terenu przyległego. Wspólnota mieszkaniowa zainteresowana takim rozwiązaniem powinna złożyć wniosek o najem do Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najem co do zasady powinien być traktowany jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu nabycia przez wspólnotę mieszkaniową terenu przyległego na własność lub w użytkowanie wieczyste. Istnieje również możliwość współnajmu terenu przyległego przez kilka wspólnot mieszkaniowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 23 lub telefonicznie 041 265 10 50.