Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu ofertę działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zabudowę komercyjną. Ofertę kierujemy do wszystkich osób, które zamierzają nabyć nieruchomość w celu wybudowania własnego domu bądź w celach inwestycyjnych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

Odpowiadając na zapotrzebowanie na działki Gmina Ostrowiec Świętokrzyski sukcesywnie przygotowuje nieruchomości do sprzedaży. Do zbycia oferowanych jest kilkadziesiąt działek w różnych rejonach miasta, tak aby spełnić oczekiwania nabywców.

Oferowane do zbycia nieruchomości są to zurbanizowane tereny z dogodną obsługą komunikacyjną, o jasnej sytuacji prawnej i planistycznej. Działki sprzedawane są w drodze przetargów. Transakcje kupna – sprzedaży są przejrzyste i  bezpieczne, a ceny nieruchomości konkurencyjne.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5
Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 15, tel. (41) 26-72-251,
Referat Obrotu Nieruchomościami, tel. (41) 26-72-223, (41) 26-72-224, (41) 26-72-235 i (41) 26-72-265.

Wykaz nieruchomości
Lp.Położenie (ulica)Nr działkiObręb, arkuszPowierzchnia (ha)Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościTelefonZobacz na mapieZobacz ogłoszenieZobacz plan miejscowy - uchwałaZobacz plan miejscowy - rysunek
1. Cegielniana151Obr. 35, ark. 30,0241Dobrze skomunikowana nieruchomość położona w południowo-centralnej części Ostrowca Świętokrzyskiego w odległości ok. 0,5 km od śródmieścia miasta. Od wschodu posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Cegielnianej. Grunt graniczy od północy i południa z działkami zabudowanymi jednorodzinnymi domami mieszkalnymi, zaś od zachodu z działką gruntu zabudowaną budynkiem szkoły – Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Po drugiej stronie ulicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz jednorodzinna. W niedalekim sąsiedztwie znajdują przychodnie, punkty usługowo-handlowe oraz targowisko miejskie. Nieruchomość ma kształt prostokąta.
Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do przedmiotowego obszaru. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej „A3” – tereny obiektów infrastruktury społecznej ze znaczną ilością zieleni towarzyszącej (obiekty służby zdrowia, oświaty, kultury itp.).
41 26-72-235zobacz na mapie 
2. F. Chopina23/6 i 25/10Obr. 10, ark. 40,1453Atrakcyjna, dobrze skomunikowana nieruchomość budowlana położona w zachodnio-północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta, w pobliżu drogi powiatowej ul. Długiej, na spokojnym osiedlu Kolonia Robotnicza. Jedna z ostatnich działek w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W sąsiedztwie znajduje się boisko sportowe typu „Orlik” oraz plac zabaw. Niedaleko znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do trapezu. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez ul. F. Chopina oraz poprzez działki stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wydzielone pod drogę wewnętrzną, zapewniając dogodny dojazd do ul. Długiej. Działki położone na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu ustalono warunki zabudowy polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz zabudową towarzyszącą.41 26-72-235zobacz na mapie
3. Jodłowa32Obr. 2, ark. 60,0608Działka położona przy gminnej drodze - ul. Jodłowej, na spokojnym osiedlu Kolonia Robotnicza z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Może być wykorzystana pod różnego rodzaju działalność usługową. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki dogodny, urządzonymi drogami publicznymi. Do centrum miasta można dojechać z ul. Jodłowej, poprzez ul. Graniczną, ul. Kasztanową, ul. Długą i ul. Henryka Sienkiewicza.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie pawilonu handlowo- usługowego.41 26-72-224zobacz na mapie
4. Młyńska93/5Obr. 36, ark. 40,0441Nieruchomość, położona w centralnej strefie miasta, w sąsiedztwie dominuje zabudowa śródmiejska. Teren niezabudowany. Usytuowanie działki umożliwia zrealizowanie ciekawego zagospodarowania, wkomponowanego w architekturę istniejącej zabudowy. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest od strony południowej, z przyległej drogi gminnej - ul. Młyńskiej.
Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze określonym jako strefa „centrum” o mocno zaawansowanych procesach centro twórczych (występowanie silnie zwartej zabudowy z przemieszanymi funkcjami – obszar o mocno zaawansowanym procesie koncentracji usług publicznych).41 26-72-224 zobacz na mapie
5. Nadkoszary11/1Obr. 26, ark. 10,8172Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, nieruchomości niezabudowanych, terenów leśnych oraz terenów przemysłowych Huty Celsa. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, jak i różnego rodzaju działalność gospodarczą. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej żużlem – ul. Nadkoszary.Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działka znajduje się w jednostce strukturalnej „D2” na terenie określonym jako obszary zabudowy ekstensywnej, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga rozstrzygnięcia konfliktów przestrzennych oraz tereny sugerowanych dolesień. 41 26-72-265zobacz na mapie
6. Nadkoszary38/2Obr. 26, ark. 10,9469Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, nieruchomości niezabudowanych, terenów leśnych oraz terenów przemysłowych Huty Celsa. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, jak i różnego rodzaju działalność gospodarczą. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej żużlem – ul. Nadkoszary.Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działka znajduje się w jednostce strukturalnej „D2” na terenie określonym jako obszary zabudowy ekstensywnej, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga rozstrzygnięcia konfliktów przestrzennych oraz tereny sugerowanych dolesień.41 26-72-265zobacz na mapie
7. Nadkoszary22Obr. 26, ark. 10,0725Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, nieruchomości niezabudowanych, terenów leśnych oraz terenów przemysłowych Huty Celsa. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, jak i różnego rodzaju działalność gospodarczą. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej żużlem – ul. Nadkoszary.Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działka znajduje się w jednostce strukturalnej „D2” na terenie określonym jako obszary zabudowy ekstensywnej, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga rozstrzygnięcia konfliktów przestrzennych. 41 26-72-265zobacz na mapie
8. Wąwozy6/4Obr. 47, ark. 10,1979Działka położona w południowej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 4 km od centrum. Nieruchomość przylega do urządzonej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Teren malowniczy o zróżnicowanym ukształtowaniu. Okolica spokojna. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta. Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie na każdej z działek budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczo-garażowego.41 26-72-224zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
9. Wiejska33/2
i 44/4
Obr. 46, ark. 20,1727Nieruchomość, położona w południowej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 1,5 km od centrum miasta. W okolicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na działce nr 33/2 znajdują się niewykorzystywane budynki gospodarcze. W odległości ok. 0,5 km zlokalizowana jest hala sportowa KSZO. Atutem tej nieruchomości jest spokojna okolica. Obsługa komunikacyjna nieruchomości zapewniona jest z przyległej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej - ul. Wiejskiej. Dogodny dojazd do centrum miasta.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym położona jest działka nr 44/4 i wschodnia część działki nr 33/2 określony jest jako obszary zabudowy ekstensywnej, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga rozstrzygnięć konfliktów przestrzennych, zaś obszar, na którym położona jest zachodnia część działki nr 33/2 określony jest jako obszary o wyłącznej funkcji handlowo-usługowej z zielenią towarzyszącą.41 26-72-224 zobacz na mapie
10. Wschodnia15/2Obr. 31, ark. 510,3885Duża działka budowlana położona w południowo-wschodniej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i enklaw zieleni. Proponowana dla ludzi ceniących sobie przestrzeń. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd bezpośrednio z ul. Wschodniej (droga gminna).
Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo- garażowego.41 26-72-223zobacz na mapie
11. Zygmuntówka10/2Obr. 48, ark. 20,1961Dobrze skomunikowana działka budowlana położona w odległości ok. 4 km od centrum miasta, przy drodze wojewódzkiej – ul. Zygmuntówka. W odległości kilkuset metrów znajdują się przystanki komunikacji miejskiej jak również mniejsze placówki handlowo-usługowe. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd dogodny bezpośrednio z ul. Zygmuntówka.
Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego oraz zjazdu z ul. Zygmuntówka.41 26-72-223zobacz na mapie
12. Żurawia12/8Obr. 13, ark. 50,1182Dobrze skomunikowana działka budowlana. Położona blisko centrum. W otoczeniu nieruchomości gruntowe wykorzystywane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Żurawiej. Dogodny dojazd do centrum miasta ulicami: Józefa Reńskiego, Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza. Zgodnie z ustaleniami obowiązującej zmiany Nr 1 i Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – teren, na którym położone są przedmiotowe działki znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: „B73x-MN” – przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna; przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe w parterach budynków lub jako obiekty wolnostojące oraz budynki gospodarcze. Zalecany rozwój funkcji sadowniczo-ogrodniczych na zapleczu budowy. 41 26-72-265zobacz na mapieMPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - uchwałaMPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - rysunek
13. Żurawia12/10Obr. 13, ark. 50,1141Dobrze skomunikowana działka budowlana. Położona blisko centrum. W otoczeniu nieruchomości gruntowe wykorzystywane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Żurawiej. Dogodny dojazd do centrum miasta ulicami: Józefa Reńskiego, Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza. Zgodnie z ustaleniami obowiązującej zmiany Nr 1 i Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – teren, na którym położone są przedmiotowe działki znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: „B73x-MN” – przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna; przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe w parterach budynków lub jako obiekty wolnostojące oraz budynki gospodarcze. Zalecany rozwój funkcji sadowniczo-ogrodniczych na zapleczu budowy. 41 26-72-265zobacz na mapieMPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - uchwałaMPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - rysunek
14. Lawendowa2/4, 3/2Obr. 3, ark. 30,9389Nieruchomość usytuowana na peryferiach miasta, w rejonie ośrodka wypoczynkowego "Gutwin" i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Atrakcyjna lokalizacja pod kątem przyszłego zagospodarowania, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Spokojna okolica, dużo zieleni. Dogodny dojazd do nieruchomości. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na terenie zabudowy usług turystyki i rekreacji.41 26-72-224zobacz na mapiezobacz ogłoszenieMPZP Gutwin - uchwałaMPZP Gutwin - rysunek
15. Leona Chrzanowskiego38/2, 72/2Obr. 34, ark. 5; Obr. 33, ark. 51,0310Nieruchomość zlokalizowana przy publicznej drodze gminnej, w sąsiedztwie terenów wykorzystywanych na cele usługowe o zróżnicowanej branży (stacja paliw i LPG, hurtownie, składy budowlane, itp.). Działki położone są na obszarze uzbrojonym - w pasie drogowym przyległej drogi znajdują się: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku usługowego (o pow. sprzedaży do 500 m2), budowie parkingu do 30 miejsc postojowych oraz budowie zjazdu publicznego z ul. L. Chrzanowskiego na przedmiotowe działki. 41 26-72-224zobacz na mapie
16. Iłżecka93/6Obr. 11, ark. 10,7585Atrakcyjna działka inwestycyjna. Świetna lokalizacja - położona bezpośrednio przy ul. Iłżeckiej. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Teren płaski, niezabudowany. W najbliższym otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującego obszar w rejonie ulic: Siennieńskiej, Armii Krajowej, Iłżeckiej, Rzeczki, przedmiotowa działka położona jest terenach zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: „U1”, „U2”.41 26-72-265zobacz na mapieMPZP Armii Krajowej ... - uchwałaMPZP Armii Krajowej ... - rysunek
17. Kolonia Robotnicza17/3Obr. 6, ark. 20,1368Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren niezabudowany. Kształt nieregularny. Działka przylega bezpośrednio do ul. Kolonia Robotnicza. Dogodny dojazd do nieruchomości. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 17/3. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, działka ta znajduje się w jednostce strukturalnej „B5” na terenie określonym jako „obszary istniejącej i postulowanej zabudowy ekstensywnej (domy jednorodzinne i małe domy mieszkalne)". Przedmiotowa działka położona jest w układzie urbanistycznym Kolonia Robotnicza – osiedle domków jednorodzinnych, który został ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.41 26-72-265zobacz na mapie
18. Jarzębinowa2/1Obr. 9, ark. 20,1430Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta.Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/1. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
19. Jarzębinowa2/6Obr. 9, ark. 20,1239Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta.Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/6. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
20. Jarzębinowa2/10Obr. 9, ark. 20,1451Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do prostokąta.Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/10. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
21. Jarzębinowa2/14Obr. 9, ark. 20,1181Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do prostokąta.Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/14. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
22. Jarzębinowa2/18Obr. 9, ark. 20,1106Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta.Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/18. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
23. Jarzębinowa2/22Obr. 9, ark. 20,1106Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta.Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/22. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
24. Jarzębinowa2/26Obr. 9, ark. 20,1106Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta.Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/26. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapie
25. Jarzębinowa2/30Obr. 9, ark. 20,1106Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta.Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/30. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapie
26. Jarzębinowa2/34Obr. 9, ark. 20,1181Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do prostokąta.Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/34. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapie
27. Kolonia Robotnicza 5154/1Obr. 6, ark. 10,1151Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce znajduje się budynek, w którym dawniej mieścił się sklep osiedlowy (spożywczy), wieża ciśnień oraz studnia wiercona wraz z siecią wodociągową. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Działka przylega bezpośrednio do ul. Kolonia Robotnicza. Dogodny dojazd do nieruchomości. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 54/1. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, działka ta znajduje się w jednostce strukturalnej „B5” na terenie określonym jako „obszary istniejącej i postulowanej zabudowy ekstensywnej (domy jednorodzinne i małe domy mieszkalne)". Sklep z wieżą ciśnień ujęty jest indywidualnie w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz zlokalizowany jest na ujętym w tej ewidencji układzie urbanistycznym domków jednorodzinnych „Kolonia Robotnicza”. Układ ten ujęty jest również w Gminnej Ewidencji Zabytków. 41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
28. Zbożowa35/13Obr. 16, ark. 60,1032Atrakcyjna działka budowlana. Położona blisko centrum, w sąsiedztwie nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, a jednocześnie enklaw zieleni. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do kwadratu. Teren płaski, niezabudowany. Na działce rosną sosny, które wkomponowane w zabudowę mogą dodać jej wyjątkowego uroku. Dojazd do działki odbywa się poprzez publiczną drogę gminną – ulicą Zbożową oraz poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną. Ulica Zbożowa, która łączy się z ulicami Gajową-Siennieńską i Bałtowską, zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Działka przylega bezpośrednio do wydzielonego pasa gruntu przeznaczonego pod budowę drogi gminnej klasy Z, na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 35/13. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.20.2017.łs z dnia 24.04.2017r., ustalono dla pierwotnych działek nr 4/2; 4/3; 7/2; 7/3 (obr. 21, ark. 1), 35/2; 35/3 (obr. 16, ark. 6), warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym (w liniach rozgraniczających teren inwestycji).41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
29. Zbożowa35/14Obr. 16, ark. 60,1021Atrakcyjna działka budowlana. Położona blisko centrum, w sąsiedztwie nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, a jednocześnie enklaw zieleni. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do kwadratu. Teren płaski, niezabudowany. Na działce rosną sosny, które wkomponowane w zabudowę mogą dodać jej wyjątkowego uroku. Dojazd do działki odbywa się poprzez publiczną drogę gminną – ulicą Zbożową oraz poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną. Ulica Zbożowa, która łączy się z ulicami Gajową-Siennieńską i Bałtowską, zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Działka przylega bezpośrednio do wydzielonego pasa gruntu przeznaczonego pod budowę drogi gminnej klasy Z, na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 35/14. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.20.2017.łs z dnia 24.04.2017r., ustalono dla pierwotnych działek nr 4/2; 4/3; 7/2; 7/3 (obr. 21, ark. 1), 35/2; 35/3 (obr. 16, ark. 6), warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym (w liniach rozgraniczających teren inwestycji).41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
30. Zbożowa35/15 i 4/11Obr. 16, ark. 6; Obr. 21, ark. 10,1002Atrakcyjna nieruchomość budowlana. Położona blisko centrum, w sąsiedztwie nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, a jednocześnie enklaw zieleni. Nieruchomość o kształcie regularnym, zbliżonym do kwadratu. Teren płaski, niezabudowany. Na nieruchomości rosną sosny, które wkomponowane w zabudowę mogą dodać jej wyjątkowego uroku. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez publiczną drogę gminną – ulicą Zbożową oraz poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną. Ulica Zbożowa, która łączy się z ulicami Gajową-Siennieńską i Bałtowską, zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Nieruchomość przylega bezpośrednio do wydzielonego pasa gruntu przeznaczonego pod budowę drogi gminnej klasy Z, na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działek nr 35/15 i 4/11. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.20.2017.łs z dnia 24.04.2017r., ustalono dla pierwotnych działek nr 4/2; 4/3; 7/2; 7/3 (obr. 21, ark. 1), 35/2; 35/3 (obr. 16, ark. 6), warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym (w liniach rozgraniczających teren inwestycji).41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
31. Zbożowa4/12 i 7/9Obr. 21, ark. 10,1070Atrakcyjna nieruchomość budowlana. Położona blisko centrum, w sąsiedztwie nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, a jednocześnie enklaw zieleni. Nieruchomość o kształcie regularnym, zbliżonym do kwadratu. Teren płaski, niezabudowany. Na nieruchomości rosną sosny, które wkomponowane w zabudowę mogą dodać jej wyjątkowego uroku. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez publiczną drogę gminną – ulicą Zbożową oraz poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną. Ulica Zbożowa, która łączy się z ulicami Gajową-Siennieńską i Bałtowską, zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Nieruchomość przylega bezpośrednio do wydzielonego pasa gruntu przeznaczonego pod budowę drogi gminnej klasy Z, na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działek nr 4/12 i 7/9. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.20.2017.łs z dnia 24.04.2017r., ustalono dla pierwotnych działek nr 4/2; 4/3; 7/2; 7/3 (obr. 21, ark. 1), 35/2; 35/3 (obr. 16, ark. 6), warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym (w liniach rozgraniczających teren inwestycji).41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
32. Bałtowska3/48Obr. 28, ark. 11,7629Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miasta. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do trapezu. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową produkcyjno- magazynową oraz działki niezabudowane.Teren, na którym położona jest nieruchomosć nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, działki znajdują się w jednostce oznaczonej symbolem "D2", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. Dla obszaru działki decyzją Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.79.2017.łs z dnia 26.06.2017r. ustalono warunki zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego/rodzaj i funkcja zabudowy: zabudowa produkcyjna (towarzysząca) oraz budowie parkingu do 30 miejsc postojowych. 41 26-72-224zobacz na mapie
33. E. Kwiatkowskiego - Świętokrzyska3/61, 3/64 i 3/67Obr. 43, ark. 40,4431Działki usytuowane w południowej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy poprzemysłowej dawnej Huty Ostrowiec. Atrakcyjna lokalizacja pod kątem przyszłego zagospodarowania, na cele usługowe z obiektami produkcyjnymi. Dogodny dojazd do nieruchomości. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016 r., działki położone są na terenie zabudowy usługowej z obiektami produkcyjnymi.41 26-72-224zobacz na mapieMPZP_StaraHuta - uchwałaMPZP_StaraHuta - rysunek
34. E. Kwiatkowskiego - Świętokrzyska3/62, 3/65 i 7/2Obr. 43, ark. 40,8639Działki usytuowane w południowej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy poprzemysłowej dawnej Huty Ostrowiec. Atrakcyjna lokalizacja pod kątem przyszłego zagospodarowania, na cele usługowe z obiektami produkcyjnymi. Dogodny dojazd do nieruchomości z drogi publicznej powiatowej - ul. Świętokrzyskiej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016 r., działki położone są na terenie zabudowy usługowej z obiektami produkcyjnymi.41 26-72-224zobacz na mapiezobacz ogłoszenieMPZP_StaraHuta - uchwałaMPZP_StaraHuta - rysunek

 

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Ewelina Maćkosz-Szczepanik, Ewa Iwan, Karolina Chyzicka, Artur Pronobis