Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu ofertę działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zabudowę komercyjną. Ofertę kierujemy do wszystkich osób, które zamierzają nabyć nieruchomość w celu wybudowania własnego domu bądź w celach inwestycyjnych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

Odpowiadając na zapotrzebowanie na działki Gmina Ostrowiec Świętokrzyski sukcesywnie przygotowuje nieruchomości do sprzedaży. Do zbycia oferowanych jest kilkadziesiąt działek w różnych rejonach miasta, tak aby spełnić oczekiwania nabywców.

Oferowane do zbycia nieruchomości są to zurbanizowane tereny z dogodną obsługą komunikacyjną, o jasnej sytuacji prawnej i planistycznej. Działki sprzedawane są w drodze przetargów. Transakcje kupna – sprzedaży są przejrzyste i  bezpieczne, a ceny nieruchomości konkurencyjne.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5
Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 15, tel. (41) 26-72-251,
Referat Obrotu Nieruchomościami, tel. (41) 26-72-223, (41) 26-72-224, (41) 26-72-235 i (41) 26-72-265.

Wykaz nieruchomości
Lp.Położenie (ulica)Nr działkiObręb, arkuszPowierzchnia (ha)Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościTelefonZobacz plan miejscowy - uchwałaZobacz plan miejscowy - rysunek
1Centralnego Okręgu Przemysłowego4/84Obr. 44, ark. 10,3298Działka zlokalizowana jest w rejonie istniejącej zabudowy przemysłowej, na obszarze byłej „Starej Huty”. Ma kształt wydłużonego wielokąta. Grunt niezabudowany, częściowo utwardzony. Działka posiada bezpośredni dostęp do publicznej drogi gminnej – ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Działka objęta jest obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016 r., teren, na którym znajduje się działka oznaczony jest symbolem PU 05 – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, baz, zabudowy usługowej.41 26-72-224zobacz na mapiezobacz ogłoszenieMPZP - Świętokrzyska - uchwałaMPZP Świętokrzyska - rysunek
2Tadeusza Kubiaka (ulica boczna od ul. Zbożowej)4/17Obr. 21, ark. 10,1109Atrakcyjna nieruchomość budowlana. Położona blisko centrum, w sąsiedztwie nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, a jednocześnie enklaw zieleni. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do kwadratu. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Zbożową oraz poprzez drogę wewnętrzną – ul. Tadeusza Kubiaka i działkę nr 4/18 (obr. 21, ark. 1) wydzieloną pod wewnętrzną drogę dojazdową, które stanowią własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Zbożowa, która łączy się z ulicami Gajową-Siennieńską i Bałtowską, zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 4/17. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.171.2021.KOD z dnia 22.09.2021r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 4/17 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
3Tadeusza Kubiaka (ulica boczna od ul. Zbożowej)4/19Obr. 21, ark. 10,0926Atrakcyjna nieruchomość budowlana. Położona blisko centrum, w sąsiedztwie nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, a jednocześnie enklaw zieleni. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez publiczną drogę gminną – ul. Zbożową oraz poprzez drogę wewnętrzną – ul. Tadeusza Kubiaka i działkę nr 4/18 (obr. 21, ark. 1) wydzieloną pod wewnętrzną drogę dojazdową, które stanowią własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Zbożowa, która łączy się z ulicami Gajową-Siennieńską i Bałtowską, zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 4/19. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.170.2021.KOD z dnia 22.09.2021r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 4/19 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
4Tadeusza Kubiaka (ulica boczna od ul. Zbożowej)4/20Obr. 21, ark. 10,0960Atrakcyjna nieruchomość budowlana. Położona blisko centrum, w sąsiedztwie nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, a jednocześnie enklaw zieleni. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez publiczną drogę gminną – ul. Zbożową oraz poprzez drogę wewnętrzną – ul. Tadeusza Kubiaka, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Zbożowa, która łączy się z ulicami Gajową-Siennieńską i Bałtowską, zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 4/20. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.169.2021.KOD z dnia 22.09.2021r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 4/20 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
5Tadeusza Kubiaka (ulica boczna od ul. Zbożowej)4/21 i 7/4Obr. 21, ark. 10,1020Atrakcyjna nieruchomość budowlana. Położona blisko centrum, w sąsiedztwie nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, a jednocześnie enklaw zieleni. Działki na gruncie tworzą całość fizyczną i gospodarczą. Nieruchomość o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez publiczną drogę gminną – ul. Zbożową oraz poprzez drogę wewnętrzną – ul. Tadeusza Kubiaka, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Zbożowa, która łączy się z ulicami Gajową-Siennieńską i Bałtowską, zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działek nr: 4/21 i 7/4. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.168.2021.KOD z dnia 22.09.2021r., ustalono dla obszaru, na którym położone są działki nr: 4/21 i 7/4 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
6Azaliowa8/26Obr. 8, ark. 20,1233Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Dojazd do nieruchomości dogodny z publicznych dróg gminnych – ul. Malinowej i ul. Jarzębinowej poprzez drogę wewnętrzną o szerokości 12m, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – ul. Azaliową (działka nr 8/19 i 10/4).
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 8/26.
Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.115.2021.KOD z dnia 05.07.2021r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 8/26 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
41 26-72-235zobacz na mapie
7Azaliowa8/27Obr. 8, ark. 20,1122Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta. Dojazd do nieruchomości dogodny z publicznych dróg gminnych – ul. Malinowej i ul. Jarzębinowej poprzez drogę wewnętrzną o szerokości 12m, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – ul. Azaliową (działka nr 8/19 i 10/4).Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 8/27.
Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.118.2021.KOD z dnia 05.07.2021 r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 8/27 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
8Azaliowa10/5Obr. 8, ark. 20,1548Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Dojazd do nieruchomości dogodny z publicznych dróg gminnych –ul. Jarzębinowej i ul. Malinowej poprzez drogę wewnętrzną o szerokości 12m, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – ul. Azaliową (działka nr 8/19 i 10/4).
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 10/5.
Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.116.2021.KOD z dnia 05.07.2021 r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 10/5 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
9Jarzębinowa10/6Obr. 8, ark. 20,1406Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta. Dojazd do nieruchomości dogodny bezpośrednio z publicznej drogi gminnej – ul. Jarzębinowej.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 10/6. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.117.2021.KOD z dnia 05.07.2021 r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 10/6 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
10Cypriana Kamila Norwida103/27Obr. 11, ark. 20,0173Dobrze skomunikowana działka budowlana położona w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 3 km od centrum miasta. Od strony południowej działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy C.K. Norwida. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z zabudową towarzyszącą. Teren płaski o kształcie trapezu, porośnięty trawą. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 103/27. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.101.2021.KOD z dnia 30.06.2021 r., ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-garażowego (na samochód osobowy) na działce nr 103/27.
41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
11Kolonia Robotnicza - Kasztanowa17/1 i 17/2Obr. 2, ark. 5łącznie 0,1687Nieruchomość położona w północnej-zachodniej części miasta, na terenie osiedla Kolonia Robotnicza, w strefie peryferyjnej miasta. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz teren ogródków działkowych. Teren niezabudowany, porośnięty trawą oraz samosiewnymi krzewami i drzewami. Nieruchomość o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, składająca się z dwóch działek ewidencyjnych. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Kolonia Robotnicza oraz poprzez działkę nr 17/6 (obr. 2, ark. 5) o szerokości 12m, wydzieloną pod drogę wewnętrzną, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Kolonia Robotnicza, która łączy się z ulicami Długą/Piaski/Henryka Sienkiewicza zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działek nr: 17/1 i 17/2. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.177.2016.łs z dnia 17.01.2017r., ustalono dla pierwotnej działki nr 17 (obr. 2, ark. 5) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.
41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
12Kolonia Robotnicza - Kasztanowa17/7Obr. 2, ark. 50,0988Nieruchomość położona w północnej-zachodniej części miasta, na terenie osiedla Kolonia Robotnicza, w strefie peryferyjnej miasta. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz teren ogródków działkowych. Teren niezabudowany, porośnięty trawą oraz samosiewnymi krzewami i drzewami. Działka o kształcie regularnym zbliżonym
do prostokąta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Kolonia Robotnicza oraz poprzez działkę nr 17/6 (obr. 2, ark. 5) o szerokości 12m, wydzieloną pod drogę wewnętrzną, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Kolonia Robotnicza, która łączy się z ulicami Długą/Piaski/Henryka Sienkiewicza zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 17/7. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.177.2016.łs z dnia 17.01.2017r., ustalono dla pierwotnej działki nr 17 (obr. 2, ark. 5) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
13Topolowa 7159Obr. 32, ark. 20,0324Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym. Działka przylega bezpośrednio do ul. Topolowej. Dogodny dojazd do nieruchomości, drogą o nawierzchni asfaltowej.Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do działki nr 159. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/97/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2020r. – przedmiotowa działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem „H” - DENKÓW, na terenie o funkcji określonej jako: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (MNUH)”.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
14Lawendowa2/4, 3/2Obr. 3, ark. 30,9389Nieruchomość usytuowana na peryferiach miasta, w rejonie ośrodka wypoczynkowego "Gutwin" i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Atrakcyjna lokalizacja pod kątem przyszłego zagospodarowania, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Spokojna okolica, dużo zieleni. Dogodny dojazd do nieruchomości. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na terenie zabudowy usług turystyki i rekreacji.41 26-72-224zobacz na mapieMPZP Gutwin - uchwałaMPZP Gutwin - rysunek
15Leona Chrzanowskiego38/2, 72/2Obr. 34, ark. 5; Obr. 33, ark. 51,0310Nieruchomość zlokalizowana przy publicznej drodze gminnej, w sąsiedztwie terenów wykorzystywanych na cele usługowe o zróżnicowanej branży (stacja paliw i LPG, hurtownie, składy budowlane, itp.). Działki położone są na obszarze uzbrojonym - w pasie drogowym przyległej drogi znajdują się: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku usługowego (o pow. sprzedaży do 500 m2), budowie parkingu do 30 miejsc postojowych oraz budowie zjazdu publicznego z ul. L. Chrzanowskiego na przedmiotowe działki. 41 26-72-224zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
16Iłżecka93/6Obr. 11, ark. 10,7585Atrakcyjna działka inwestycyjna. Świetna lokalizacja - położona bezpośrednio przy ul. Iłżeckiej. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Teren płaski, niezabudowany. W najbliższym otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującego obszar w rejonie ulic: Siennieńskiej, Armii Krajowej, Iłżeckiej, Rzeczki, przedmiotowa działka położona jest terenach zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczonych na rysunku planu symbolem „U1”.41 26-72-265zobacz na mapieMPZP Armii Krajowej ... - uchwałaMPZP Armii Krajowej ... - rysunek
17Kolonia Robotnicza17/3Obr. 6, ark. 20,1368Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren niezabudowany. Kształt nieregularny. Działka przylega bezpośrednio do ul. Kolonia Robotnicza. Dogodny dojazd do nieruchomości. Przedmiotowa działka położona jest na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do działki nr 17/3. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/97/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2020r. – przedmiotowa działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem „A” - OSIEDLE KOLONIA ROBOTNICZA I OSIEDLE SIENKIEWICZOWSKIE, na terenie o funkcji określonej jako: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MNA)”. Przedmiotowa działka położona jest w układzie urbanistycznym Kolonia Robotnicza – osiedle domków jednorodzinnych, który został ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
18Przemysłowa, dawniej Bałtowska3/58Obr. 28, ark. 13,3284Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miasta. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do trapezu. Najbliższe otoczenie stanowią tereny przemysłowe. Nieruchomość położona jest na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru tej nieruchomości. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/97/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2020r. – przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem „D” – STREFA PRZEMYSŁOWA, na terenie o funkcji określonej jako: „tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (PUD)”. Dla działki decyzją Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.86.2017.łs z dnia 26.06.2017r. został ustalony sposób zagospodarowania terenu polegający na budowie na jej obszarze budynku magazynowego, budowie parkingu (do 30 miejsc postojowych).
41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
19Przemysłowa, dawniej Bałtowska3/48Obr. 28, ark. 11,7629Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miasta. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do trapezu. Najbliższe otoczenie stanowią tereny przemysłowe. Nieruchomość położona jest na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru tej nieruchomości. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/97/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2020r. – przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem „D” – STREFA PRZEMYSŁOWA, na terenie o funkcji określonej jako: „tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (PUD)”. Dla działki decyzją Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.79.2017.łs z dnia 26.06.2017r. został ustalony sposób zagospodarowania terenu polegający na budowie na jej obszarze budynku magazynowego, budowie parkingu (do 30 miejsc postojowych). 41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
20E. Kwiatkowskiego - Świętokrzyska3/62, 3/65 i 7/2Obr. 43, ark. 40,8639Działki usytuowane w południowej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy poprzemysłowej dawnej Huty Ostrowiec. Atrakcyjna lokalizacja pod kątem przyszłego zagospodarowania, na cele usługowe z obiektami produkcyjnymi. Dogodny dojazd do nieruchomości z drogi publicznej powiatowej - ul. Świętokrzyskiej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016 r., działki położone są na terenie zabudowy usługowej z obiektami produkcyjnymi.41 26-72-224zobacz na mapieMPZP_StaraHuta - uchwałaMPZP_StaraHuta - rysunek
21Kwiatkowskiego -Świętokrzyska3/46, 3/53, 3/58 i 3/23Obr. 43, ark. 40,8984Działki usytuowane w południowej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy poprzemysłowej dawnej Huty Ostrowiec. Atrakcyjna lokalizacja pod kątem przyszłego zagospodarowania, na cele usługowe z obiektami produkcyjnymi. Dogodny dojazd do nieruchomości z drogi łączącej publiczną drogę powiatową - ul. Świętokrzyską z drogą publiczną - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016 r., działki położone są na terenie zabudowy usługowej z obiektami produkcyjnymi.41 26-72-224zobacz na mapieMPZP_StaraHuta - uchwałazobacz rysunek planu
22Cegielniana151Obr. 35, ark. 30,0241Dobrze skomunikowana nieruchomość położona w południowo-centralnej części Ostrowca Świętokrzyskiego w odległości ok. 0,5 km od śródmieścia miasta. Od wschodu posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Cegielnianej. Grunt graniczy od północy i południa z działkami zabudowanymi jednorodzinnymi domami mieszkalnymi, zaś od zachodu z działką gruntu zabudowaną budynkiem szkoły – Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Po drugiej stronie ulicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz jednorodzinna. W niedalekim sąsiedztwie znajdują przychodnie, punkty usługowo-handlowe oraz targowisko miejskie. Nieruchomość ma kształt prostokąta.
Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do przedmiotowego obszaru. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej symbolem "F-ŚRÓDMIEŚCIE" , na terenie o funkcji określonej jako "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" (MNF).
41 26-72-235zobacz na mapie zobacz ogłoszenieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
23F. Chopina23/6 i 25/10Obr. 10, ark. 40,1453Atrakcyjna, dobrze skomunikowana nieruchomość budowlana położona w zachodnio-północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta, w pobliżu drogi powiatowej ul. Długiej, na spokojnym osiedlu Kolonia Robotnicza. Jedna z ostatnich działek w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W sąsiedztwie znajduje się boisko sportowe typu „Orlik” oraz plac zabaw. Niedaleko znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do trapezu. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez ul. F. Chopina oraz poprzez działki stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wydzielone pod drogę wewnętrzną, zapewniając dogodny dojazd do ul. Długiej. Działki położone na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu ustalono warunki zabudowy polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz zabudową towarzyszącą.41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
24Jodłowa32Obr. 2, ark. 60,0608Działka położona przy gminnej drodze - ul. Jodłowej, na spokojnym osiedlu Kolonia Robotnicza z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Może być wykorzystana pod różnego rodzaju działalność usługową. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki dogodny, urządzonymi drogami publicznymi. Do centrum miasta można dojechać z ul. Jodłowej, poprzez ul. Graniczną, ul. Kasztanową, ul. Długą i ul. Henryka Sienkiewicza.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie pawilonu handlowo- usługowego.41 26-72-224zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
25Młyńska93/5Obr. 36, ark. 40,0441Nieruchomość, położona w centralnej strefie miasta, w sąsiedztwie dominuje zabudowa śródmiejska. Teren niezabudowany. Usytuowanie działki umożliwia zrealizowanie ciekawego zagospodarowania, wkomponowanego w architekturę istniejącej zabudowy. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest od strony południowej, z przyległej drogi gminnej - ul. Młyńskiej.
Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze określonym jako strefa „centrum” o mocno zaawansowanych procesach centro twórczych (występowanie silnie zwartej zabudowy z przemieszanymi funkcjami – obszar o mocno zaawansowanym procesie koncentracji usług publicznych).41 26-72-224 zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
26Nadkoszary11/1Obr. 26, ark. 10,8172Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, nieruchomości niezabudowanych, terenów leśnych oraz terenów przemysłowych Huty Celsa. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, jak i różnego rodzaju działalność gospodarczą. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej żużlem – ul. Nadkoszary.Przedmiotowa działka położona jest na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do działki nr 11/1. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/97/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2020r. – przedmiotowa działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem „D” - STREFA PRZEMYSŁOWA, na terenie o funkcji określonej jako: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (MNED) i tereny rolne (RD)".41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
27Nadkoszary38/2Obr. 26, ark. 10,9469Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, nieruchomości niezabudowanych, terenów leśnych oraz terenów przemysłowych Huty Celsa. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, jak i różnego rodzaju działalność gospodarczą. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej żużlem – ul. Nadkoszary.Przedmiotowa działka położona jest na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do działki nr 38/2. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/97/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2020r. – przedmiotowa działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem „D” - STREFA PRZEMYSŁOWA, na terenie o funkcji określonej jako: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (MNED) i tereny rolne (RD)".41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
28Nadkoszary22Obr. 26, ark. 10,0725Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, nieruchomości niezabudowanych, terenów leśnych oraz terenów przemysłowych Huty Celsa. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, jak i różnego rodzaju działalność gospodarczą. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej żużlem – ul. Nadkoszary.Przedmiotowa działka położona jest na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do działki nr 22. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/97/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2020r. – przedmiotowa działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem „D” - STREFA PRZEMYSŁOWA, na terenie o funkcji określonej jako: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (MNED". 41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
29Wąwozy6/4Obr. 47, ark. 10,1979Działka położona w południowej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 4 km od centrum. Nieruchomość przylega do urządzonej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Teren malowniczy o zróżnicowanym ukształtowaniu. Okolica spokojna. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta. Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie na każdej z działek budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczo-garażowego.41 26-72-224zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
30Wiejska33/2
i 44/4
Obr. 46, ark. 20,1727Nieruchomość, położona w południowej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 1,5 km od centrum miasta. W okolicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na działce nr 33/2 znajdują się niewykorzystywane budynki gospodarcze. W odległości ok. 0,5 km zlokalizowana jest hala sportowa KSZO. Atutem tej nieruchomości jest spokojna okolica. Obsługa komunikacyjna nieruchomości zapewniona jest z przyległej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej - ul. Wiejskiej. Dogodny dojazd do centrum miasta.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym położona jest działka nr 44/4 i wschodnia część działki nr 33/2 określony jest jako obszary zabudowy ekstensywnej, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga rozstrzygnięć konfliktów przestrzennych, zaś obszar, na którym położona jest zachodnia część działki nr 33/2 określony jest jako obszary o wyłącznej funkcji handlowo-usługowej z zielenią towarzyszącą.41 26-72-224 zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
31Wschodnia15/2Obr. 31, ark. 510,3885Duża działka budowlana położona w południowo-wschodniej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i enklaw zieleni. Proponowana dla ludzi ceniących sobie przestrzeń. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd bezpośrednio z ul. Wschodniej (droga gminna).
Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo- garażowego.41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
32Zygmuntówka10/2Obr. 48, ark. 20,1961Dobrze skomunikowana działka budowlana położona w odległości ok. 4 km od centrum miasta, przy drodze wojewódzkiej – ul. Zygmuntówka. W odległości kilkuset metrów znajdują się przystanki komunikacji miejskiej jak również mniejsze placówki handlowo-usługowe. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd dogodny bezpośrednio z ul. Zygmuntówka.
Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego oraz zjazdu z ul. Zygmuntówka.41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
33Żurawia12/8Obr. 13, ark. 50,1182Dobrze skomunikowana działka budowlana. Położona blisko centrum. W otoczeniu nieruchomości gruntowe wykorzystywane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Żurawiej. Dogodny dojazd do centrum miasta ulicami: Józefa Reńskiego, Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza. Zgodnie z ustaleniami obowiązującej zmiany Nr 1 i Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – teren, na którym położone są przedmiotowe działki znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: „B73x-MN” – przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna; przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe w parterach budynków lub jako obiekty wolnostojące oraz budynki gospodarcze. Zalecany rozwój funkcji sadowniczo-ogrodniczych na zapleczu budowy. 41 26-72-265zobacz na mapieMPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - uchwałaMPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - rysunek
34Żurawia12/10Obr. 13, ark. 50,1141Dobrze skomunikowana działka budowlana. Położona blisko centrum. W otoczeniu nieruchomości gruntowe wykorzystywane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Żurawiej. Dogodny dojazd do centrum miasta ulicami: Józefa Reńskiego, Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza. Zgodnie z ustaleniami obowiązującej zmiany Nr 1 i Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – teren, na którym położone są przedmiotowe działki znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: „B73x-MN” – przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna; przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe w parterach budynków lub jako obiekty wolnostojące oraz budynki gospodarcze. Zalecany rozwój funkcji sadowniczo-ogrodniczych na zapleczu budowy. 41 26-72-265zobacz na mapieMPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - uchwałaMPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - rysunek

 

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Ewelina Maćkosz-Szczepanik, Karolina Chyzicka, Marta Śliwińska