Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

Oblodzenie

Data utworzenia 2022-01-20 06:00:01Ważne do 2022-01-20 16:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniuPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Sprzedaż mieszkań w trybie bezprzetargowym może być realizowana na rzecz najemców lokali, z którymi najem został nawiązany na czas nieoznaczony w budynkach wielomieszkaniowych, w których istnieją Wspólnoty Mieszkaniowe.

document Wykaz budynków wielomieszkaniowych, w których istnieją Wspólnoty Mieszkaniowe (90 KB)

Cena lokalu ustalana jest w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przypadku wniosku o sprzedaż ratalną, pierwsza rata wynosić będzie 20% ceny sprzedaży lokalu. Pozostała część ceny może być rozłożona na raty miesięczne, ze spłatą do 5 lat.

 

Jak załatwić formalności:

1. Idziemy do Biura Obsługi Interesanta sala A, stanowisko 15 Urzędu Miasta i składamy wniosek o wykup mieszkania.

document Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego (285 KB)

Do wniosku załączmy decyzję o przydziale lokalu, umowę najmu, zaświadczenie z Zakładu Usług Miejskich o nie zaleganiu w czynszu najmu. Inicjatywa może także wyjść ze strony gminy, która zaproponuje wykup mieszkania, wysyłając zawiadomienie na piśmie. Będzie w nim termin, w którym należy złożyć niezbędne dokumenty.
2. Wniosek jest weryfikowany, zlecana jest przez gminę wycena lokalu rzeczoznawcy majątkowemu. Ogłoszenie o zamiarze zbycia lokalu na rzecz najemcy wywieszane jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta na okres 21 dni.
3. Urząd Miasta przesyła najemcy informację o cenie mieszkania. Gdy najemca potwierdzi chęć wykupu, sporządzany jest protokół przednotarialny sprzedaży mieszkania.
4. Podpisanie notarialnej umowy sprzedaży finalizuje złożony wniosek. Dla lokalu zakładana jest księga wieczysta.

Czas realizacji wykupu lokali mieszkalnych na własność wynosi około 3- 4 miesięcy.

Jeżeli urząd zaproponuje sprzedaż ze swojej inicjatywy, a lokator nie skorzysta, gmina ma prawo rozwiązać umowę najmu, zapewniając najemcy lokal zamienny.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5

Referat Obrotu Nieruchomościami, tel. (41) 26-72-228,

Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 15, tel. (41) 26-72-251.

Dokumenty do pobrania:

pdf Uchwała Nr XV/99/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych, warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych lokali i nieruchomości (80 KB)

Formularze:

document Przewodnik Interesanta w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (264 KB)

document Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego (285 KB)

document Oświadczenie o zapoznaniu się z prawami i obowiązkami właściciela lokalu (280 KB)

document Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowaną cenę za wykup lokalu mieszkalnego (433 KB)