Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

Intensywne opady deszczu

Data utworzenia 2020-05-30 12:00:03Ważne do 2020-05-31 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczuPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Najemcy lokali użytkowych, w których prowadzą działalność gospodarczą, zainteresowani zmianą tytułu prawnego do zajmowanych lokali użytkowych z umowy najmu na prawo własności – mogą składać wnioski o sprzedaż zajmowanych lokali użytkowych.

Jak załatwić formalności:

1. W Biurze Obsługi Interesanta sala A, stanowisko 15 Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego składamy wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego.

document Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego (285 KB)

Do wniosku należy załączyć umowę najmu lokalu użytkowego, dane w zakresie numer NIP, numer REGON, zaświadczenie z Zakładu Usług Miejskich o nie zaleganiu w czynszu najmu.
2. Złożony przez Najemcę wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego jest analizowany i weryfikowany. W przypadku przeznaczenia lokalu użytkowego do sprzedaży na posiedzenie Rady Miasta kierowany jest projekt uchwały, w której Rada Miasta może wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu i przyznać pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego najemcy.
Następnie zlecana jest wycena lokalu użytkowego rzeczoznawcy majątkowemu. Ogłoszenie o zamiarze zbycia lokalu użytkowego na rzecz najemcy wywieszane jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta na okres 21 dni.
3. Urząd Miasta przesyła najemcy informację o cenie lokalu użytkowego. Gdy najemca lokalu użytkowego potwierdzi wolę wykupu sporządzany jest protokół przednotarialny sprzedaży lokalu użytkowego.
4. Podpisanie notarialnej umowy sprzedaży lokalu użytkowego finalizuje realizację wniosku. Dla lokalu użytkowego zakładana jest księga wieczysta.

Czas realizacji wykupu lokali użytkowych na własność wynosi około 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5
Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 15, tel. (41) 26-72-251,
Referat Obrotu Nieruchomościami, tel. (41) 26-72-223, (41) 26-72-228 i (41) 26-72-224.

Formularze:

document Przewodnik Interesanta w sprawie sprzedaży lokali komunalnych - użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców (216 KB)