UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2019

Wartość wydatków kwalifikowalnych

5 016 836,06 zł

Wartość dofinansowania

2 508 418,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

5 150 524,10 zł

Opis Projektu        

Nowoprojektowany odcinek stanowi przedłużenie istniejącej drogi gminnej - ul. Rzeczki. Obejmuje budowę od skrzyżowania ul. Rzeczki z ul. Siennieńską do skrzyżowania  z ul. J.Milewskiego. Zadanie obejmuje budowę drogi jednojezdniowej klasy Z o długości 987mb i szerokości 7m z nawierzchnią asfaltową, dwu pasowej (szer.pasa 3,5m) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym po stronie lewej oddzielonym od jezdni za pomocą pasa zieleni o szer. 1,5m, składającym się z chodnika o szerokości 1,5m z kostki brukowej oraz ścieżki rowerowej  finansowanej z projektu unijnego pn. "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim". Po stronie prawej chodnik o szer. 1,5 m oddalony od jezdni pasem zieleni. Ponadto zrealizowano budowę dróg dojazdowych o łącznej długości 465,20 szer. 7m i szer. 3,5m (1 pas) z mijankami szerokości 5,5m i poboczem ze strony lewej i prawej (szer. 0,75m), wykonane zostały zjazdy o szer.3,5 m z tłucznika w ilości 17 szt.i zjazdy publiczne o łącznej długości 190,97 mb, odwodnienie i kanalizacja deszczowa o długości 987mb, zjazdy do posesji z kostki brukowej o szer. 5-7m w ilości 14 szt., zatoki autobusowe w ilości 2 szt., oświetlenie uliczne, roboty ziemne, rozbiórka i wycinka drzew, nasadzenia oraz przebudowa kolizji elektroenergetycznych.