UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2019 - 2020

Wartość wydatków kwalifikowalnych

4 551 761,97  zł

Wartość dofinansowania

2 731 057,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

4 605 526,81 zł

Fundusz Dróg Samorządowych

Opis Projektu        

Zakres zadania obejmuje dwa odcinki. Pierwszy o dł. 0,574 km dotyczy rozbudowy istniejącej ul. Ogrodowej, od skrzyżowania z ul. Stawki  Denkowskie w kierunku południowym do pętli autobusowej. Odcinek ten obejmuje wykonanie jezdni o szer. od  6 do 7m o nawierzchni  asfaltobetonowej. Na całej długości odcinka wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej oddzielony od jezdni zieleńcem. Wykonana zostanie także dwukierunkowa ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej, oddzielona od jezdni zieleńcem, schody terenowe dla pieszych, pochylnia, zjazdy do posesji, wycinka drzew i krzewów, zieleńce, oznakowanie pionowe i poziome (w tym 2 przejścia dla pieszych z azylem), regulacja wysokościowa studzienek. Ponadto wykonane zostaną 2 skrzyżowania, istniejącej ulicy Ogrodowej z dobudowywanym odcinkiem oraz ul. Ogrodowej z ul. Tomaszów. Przewidziano także przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych.     

Drugi odcinek dotyczy budowy nowego odcinka ul. Ogrodowej w kierunku ul. Tomaszów, Samsonowicza o dł. 0,423 km. W jego ramach wykonana zostanie jezdnia  o szer. 7 m o nawierzchni  asfaltobetonowej. Na całej długości wykonany zostanie chodnik dla pieszych oddzielony od jezdni zieleńcem, a także dwukierunkowa ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej. Na budowanym odcinku wykonany zostanie przepust żelbetowy  na Cieku Denkowskim ,wycinka drzew i krzewów, zieleńce, oznakowanie pionowe i poziome, regulacja wysokościowa studzienek.

Na całej długości rozbudowywanej i budowanej ulicy wykonany zostanie kanał deszczowy z przykanalikami i wpustami ulicznymi oraz oświetlenie w postaci słupów oświetleniowych z oprawami LED.