UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2019 - 2020

Wartość wydatków kwalifikowalnych

1 738 261,18 zł

Wartość dofinansowania

1 042 956,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

1 738 261,18 zł

Opis Projektu        

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Nowe Piaski na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolonia Robotnicza do skrzyżowania z ul. Grzybową. Jest to kontynuacja rozpoczętej w 2006 budowy całego ciągu komunikacyjnego biegnącego od ul. Szymanowskiego wzdłuż ul. Nowe Piaski do granic miasta z gminą Kunów. W ramach inwestycji wykonana zostanie dwukierunkowa jezdnia o szer. 7m, oraz dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szer. 2,5m po stronie lewej oraz chodnik z kostki betonowej po stronie prawej o szer. 2,5m. W pobliżu skrzyżowania wykonane zostaną: zatoka autobusowa z kostki kamiennej, krawężniki, zjazdy z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami deszczowymi i wpustami ulicznymi oraz studniami rewizyjnymi, oświetlenie uliczne.