UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: W trakcie

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środkó Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2019 - 2021

Wartość wydatków kwalifikowalnych

4 410 667,87 zł

Wartość dofinansowania

2 646 400,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

4 439 449,87 zł

Opis Projektu        

W ramach inwestycji planowany jest remont 3 odcinków w zakresie:

ul. Siennieńska: remont i uszczelnienie kanalizacji deszczowej, wymiana wpustów i studzienek, remont nawierzchni drogi z wymianą konstrukcji oraz korektą łuków na skrzyżowaniach, remont chodników po obu stronach ulicy, zjazdów oraz skrzyżowań. Zaplanowany jest także remont oświetlenia polegający na wymianie opraw oświetleniowych lub kompletnych słupów oświetleniowych. Na całej długości ulicy zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe wraz z modyfikacją organizacji ruchu poprzez zmianę m.in. lokalizacji miejsc parkingowych, co bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

ul. Okólna: remont nawierzchni drogi z wyprofilowaniem łuków na skrzyżowaniach i zakrętach, wymiana wpustów oraz studzienek, remont chodników po jednej stronie ulicy, zjazdów oraz skrzyżowań (z ul. Kościelną, ul. Starokunowską, ul. Rynek, ul. Siennieńską). Zaplanowany także jest remont oświetlenia polegający na wymianie opraw oświetleniowych. Na całej długości ulicy zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz modyfikacja organizacji ruchu poprzez wyznaczenie w dwóch miejscach azylów dla pieszych.

ul. Jana Głogowskiego: remont i uszczelnienie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Siennieńskiej do ul. A. Wardyńskiego, wymiana wpustów oraz studzienek, remont nawierzchni drogi z wyprofilowaniem łuków na skrzyżowaniach i zakrętach, remont chodników po obu stronach ulicy, zjazdów oraz skrzyżowania z ul. Siennieńską. Zaplanowany jest także remont oświetlenia polegający na wymianie opraw oświetleniowych. Na całej długości ulicy zostanie wykonane oznakowania poziome i pionowe oraz modyfikacja organizacji ruchu z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego do dojazdu na parking zlokalizowany przy Urzędzie Miasta.