Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2020 - 2021

Wartość wydatków kwalifikowalnych

836 873,39 zł

Wartość dofinansowania

585 811,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

836 873,39 zł

Opis Projektu        

Ulica Ostrowiecka licząca łącznie 1,090km, została wyremontowana częściowo w roku 2009 (590mb), łącznie z odcinkiem ul. Rynek Denkowski po pracach związanych z budową kanalizacji miejskiej. Remont pozostałej części – 0,500 km od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do wysokości końca Cmentarza Rzymskokatolickiego został przeprowadzony z uwagi na zły stan techniczny tej drogi.

Adresatem projektu są wszyscy mieszkańcy miasta oraz użytkownicy wyremontowanego odcinka drogi.

Zakres rzeczowy robót:
- roboty rozbiórkowe polegające m.in. na rozebraniu krawężników, obrzeży, chodników, zjazdów, zatoki autobusowej, frezowaniu nawierzchni jezdni;
- remont nawierzchni jezdni na dł. ok. 0,500km, nawierzchnia mineralno-bitumiczna, szerokość jezdni 7m;
- remont chodnika lewostronnego szerokości 2,0 – 3,5m wraz z obrzeżem na dł. ok. 0,500km, wykonanie m. in.: krawężników betonowych, chodnika z mieszanki mineralno-bitumicznej (ok. 412m2), chodnika z kostki brukowej (ok. 833m2), chodnika z płyt z guzami dla niewidomych (ok. 10m2) na przejściach dla pieszych;
- remont nawierzchni zjazdów do posesji, nawierzchnia z kostki betonowej (ok. 330m2);
- remont nawierzchni zatoki autobusowej, nawierzchnia z kostki granitowej (ok. 165m2), granitowe krawężniki (ok. 75mb);
- regulacja infrastruktury technicznej w chodniku i jezdni – regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych (ok. 5 szt), studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą na nowe (ok. 9 szt.), kratek ściekowych ulicznych z wymianą na nowe (ok. 12 szt.);
- remont oznakowania pionowego i poziomego (w tym 2 przejść dla pieszych);

- montaż aktywnego przejścia dla pieszych;
- humusowanie i obsianie skarp;
- wymiana słupów oświetleniowych z fundamentem (ok. 7 szt.) oraz opraw na oświetlenie LED.

Harmonogram projektu

W wyniku przeprowadzenego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę "Budromost - Starachowice" Sp. z o.o.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 08.07.2020r.

Remont ulicy Ostrowieckiej zgodnie z umową miał zostać przeprowadzony w dwóch etapach do 30.09.2020r. - I część, do 17.12.2020r. - II część końcowa.

Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 03.12.2020r.