Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środkó Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2020

Wysokość wydatków kwalifikowalnych

404 063,08 zł

Wartość dofinansowania

282 844,00 zł

Całkowita wartośc inwestycji

404 064,08 zł

Opis projektu

Ulica Bolesława Prusa położona jest w północnej części miasta. Łączy drogę gminną - ul. Grabowiecką z drogą powiatową - ul. Iłżecką. Obsługuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Odcinek ulicy objęty wnioskiem to droga, jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej. Istniejąca nawierzchnia drogi posiada liczne ubytki, nierówności, spękania poprzeczne i podłużne, a miejscami zapadnięcia. Remont ulicy Prusa obejmuje odcinek o długości 328 m, szerokości jezdni 6,5 m, powierzchni 2132 m2 i polega na:

  • rozebraniu istniejących krawężników i ustawieniu nowych,
  • frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej,
  • ułożeniu nakładki asfaltowej z betonu asfaltowego,
  • wymianie nawierzchni chodnika, zjazdów i powierzchni utwardzonych na kostkę betonową wraz z uzupełnieniem podbudowy oraz regulacją infrastruktury technicznej,    
  • wymianie 10 sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED.