Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

Oblodzenie

Data utworzenia 2022-01-20 06:00:01Ważne do 2022-01-20 16:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniuPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2020-2021

Wartość wydatków kwalifikowalnych

567 641,38 zł

Wartość dofinansowania

397 348,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

676 295,35 zł

Opis projektu

Ulica Dunalka znajduje się w północnej części miasta. Łączy się z drogą wojewódzką nr 754 – ul. Bałtowską. Obsługuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zadanie obejmowało rozbudowę odcinka ul. Dunalka o długości 0,09km i szerokości od 3 do 4,5m, który  posiadał nawierzchnię gruntowo-żużlową. Ulica nie posiadała kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmowało również budowę łącznika ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka. Pas drogowy o zmiennej szerokości od 2,5 do 9m nie spełniał parametrów drogi publicznej gminnej i wymagał poszerzenia i ujednolicenia.

Pierwszy odcinek o długości 90mb dotyczył rozbudowy ulicy Dunalka od pasa drogowego ul. Bałtowskiej. W jego ramach wykonano jezdnię o szer. 5m o nawierzchni asfaltobetonowej i łącznej grubości 56cm. Zaprojektowano chodnik o szerokości 2m na odcinku 25m po stronie prawej oraz na odcinku 73m po stronie lewej. Chodnik wykonany został z kostki betonowej gr. 8cm. Wykonano także zjazdy do posesji o szerokości 4,5m z kostki betonowej gr. 8cm.

Drugi odcinek dotyczył budowy łącznika ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka. W jego ramach wykonano jezdnię o szerokości 7m obramowaną obustronnie krawężnikiem betonowym oraz zjazdy szerokości 5m w ulicę Kopaniny i Wysoką. Chodnik szerokości 2m z kostki brukowej betonowej grubości 8cm zaprojektowany został po stronie prawej. W ramach zadania wykonano skrzyżowania - rozbudowanej ul. Dunalka z ulicą Bałtowską i budowanym łącznikiem, a także nowowybudowanej drogi z ul. Kopaniny i ul. Wysoką.

Łączna powierzchnia powstałej jezdni ulicy Dunalka wynosi 497m2, powierzchnia jezdni łącznika ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka - 663m2, powierzchnia zjazdów w ul. Kopaniny i Wysoka - 411m2, powierzchnia chodników - 398m2, powierzchnia zjazdów do posesji - 133m2. W ramach zadania wykonano także budowę kanalizacji deszczowej, która odprowadza wody opadowe z pasa drogowego projektowanych dróg gminnych do Cieku Denkowskiego. W skład kanalizacji deszczowej wchodzi: kanał deszczowy o długości 180m oraz przykanaliki o długości 79m. Przed wprowadzeniem do Cieku Denkowskiego wody opadowe są oczyszczane przez zainstalowany separator z osadnikiem.

Sieć oświetleniową zaprojektowano jako kablową. Zastosowane zostaną słupy aluminiowe z oprawami LED. Linie kablowe pod ciągami komunikacyjnymi poprowadzone zostaną w osłonach z wytrzymałych rur długości 141m. Oświetlenie zaprojektowano na całym odcinku łącznika ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka oraz na odcinku 70 m ulicy Dunalka w poboczu i za chodnikiem. Zadanie przewiduje również przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem (przebudowa linii kablowej średniego napięcia, sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej), rozbiórkę ogrodzenia oraz murków czołowych zasypanego przepustu.