Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: W trakcie

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2020 - 2021

Wartość wydatków kwalifikowalnych

1 999 574,72 zł

Wartość dofinansowania

1 399 702,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

1 999 574,72 zł

Opis Projektu        

W ramach inwestycji planowany jest remont 2 odcinków w zakresie:

ul. dr Adama Wardyńskiego: rozbiórka istniejącej nawierzchni i chodnika, regulacja pionowa studzienek infrastruktury technicznej drogi i chodnika, odtworzenie chodników z wymianą nawierzchni na kamienną, remont skrzyżowania z ul. Piwną, ul. Radwana, ul. Jana Głogowskiego, remont oświetlenia ulicznego, remont iejsc postojowych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych zostaną wykonane 4 oświetlenia przejść dla pieszych. Na całej długości ulicy zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe.

 Piwna: rozbiórka istniejącej nawierzchni i chodnika, regulacja pionowa studzienek infrastruktury technicznej drogi i chodnika, odtworzenie chodników z wymianą nawierzchni na kamienną, remont zjazdów do posesji, remont oświetlenia ulicznego, remont iejsc postojowych.