Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: W trakcie

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Lata realizacji

2021

Wartość wydatków kwalifikowalnych

209 064,45 zł

Wartość dofinansowania

146 345,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

209 064,45 zł

Opis Projektu        

Ulica Rynek Denkowski licząca łącznie 0,340km, została wyremontowana częściowo w roku 2009 po pracach związanych z budową kanalizacji miejskiej,  odcinek będący przedmiotem wniosku o długości 0,115km jest najbardziej obciążony ruchem tj. od ul. Ostrowieckiej do ul. Rudzkiej i znajduje się obecnie w bardzo złym stanie technicznym (od km 0+000,00 do km 0+115,00).

Grupę docelową projektu stanowią osoby dojeżdzające ulicą Rynek Denkowski w ciągu z ul. Ostrowiecką do pracy, szkół, urzędów, sklepów, czyli nie tylko mieszkańcy Denkowa, ale również, poprzez połączenie z ul. Rudzką i z obwodnicą Ostrowca oraz DW 755, także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Dodatkowo wykorzystywana jest przez pracowników firm zlokalizowanych wokół ulicy Samsonowicza jako droga dojazdowa do pracy.

Zakres rzeczowy planowanych robót:
- roboty rozbiórkowe polegające m.in. na rozebraniu części chodnika, zatoki autobusowej, frezowaniu nawierzchni jezdni;
- remont nawierzchni jezdni na dł. ok. 0,115km, nawierzchnia mineralno-bitumiczna, szerokość jezdni 7,0m, szerokość pasa ruchu 3,5m;
- remont chodnika lewostronnego szerokości 1,5m na wysokości zatoki autobusowej - powierzchnia ok. 55m2 z kostki brukowej;
- remont nawierzchni zatoki autobusowej - powierzchnia ok. 110m2;
- regulacja infrastruktury technicznej w chodniku i jezdni;
- remont oznakowania pionowego i poziomego (ok. 90m2) w tym 2 przejść dla pieszych, zastosowanie poziomych punktowych elementów odblaskowych oraz grubowarstwowego oznakowania termoplastycznego na przejściu dla pieszych;
- na istniejących słupach wymiana opraw sodowych na oświetlenie LED na wysięgnikach (4 szt.).

Harmonogram projektu

Przetarg na przeprowadzenie remontu zostanie ogłoszony w czerwcu 2021.

W dniu 28.07.2021r. została zawarta umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. na wykonanie zadania. Planowane zakończenie inwestycji do dnia 26.10.2021r.