UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Planowana

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2021

Wartość wydatków kwalifikowalnych

270 000,00 zł

Wartość dofinansowania

270 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

270 000,00 zł

Opis Projektu        

Ulica Rynek Denkowski licząca łącznie 0,340km, została wyremontowana częściowo w roku 2009 po pracach związanych z budową kanalizacji miejskiej,  odcinek będący przedmiotem wniosku o długości 0,115km jest najbardziej obciążony ruchem tj. od ul. Ostrowieckiej do ul. Rudzkiej i znajduje się obecnie w bardzo złym stanie technicznym (od km 0+000,00 do km 0+115,00).

Grupę docelową projektu stanowią osoby dojeżdzające ulicą Rynek Denkowski w ciągu z ul. Ostrowiecką do pracy, szkół, urzędów, sklepów, czyli nie tylko mieszkańcy Denkowa, ale również, poprzez połączenie z ul. Rudzką i z obwodnicą Ostrowca oraz DW 755, także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Dodatkowo wykorzystywana jest przez pracowników firm zlokalizowanych wokół ulicy Samsonowicza jako droga dojazdowa do pracy.

Zakres rzeczowy planowanych robót:
- roboty rozbiórkowe polegające m.in. na rozebraniu części chodnika, zatoki autobusowej, frezowaniu nawierzchni jezdni;
- remont nawierzchni jezdni na dł. ok. 0,115km, nawierzchnia mineralno-bitumiczna, szerokość jezdni 7,0m, szerokość pasa ruchu 3,5m;
- remont chodnika lewostronnego szerokości 1,5m na wysokości zatoki autobusowej - powierzchnia ok. 55m2 z kostki brukowej;
- remont nawierzchni zatoki autobusowej - powierzchnia ok. 110m2;
- regulacja infrastruktury technicznej w chodniku i jezdni;
- remont oznakowania pionowego i poziomego (ok. 90m2) w tym 2 przejść dla pieszych, zastosowanie poziomych punktowych elementów odblaskowych oraz grubowarstwowego oznakowania termoplastycznego na przejściu dla pieszych;
- na istniejących słupach wymiana opraw sodowych na oświetlenie LED na wysięgnikach (4 szt.).

Harmonogram projektu

Przetarg na przeprowadzenie remontu zostanie ogłoszony w czerwcu 2021.