Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: W trakcie

Źródło dofinansowania

 Budżet państwa i Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Lata realizacji

2016-2023

Przewidywana wartość ogółem

58 808 954,44 zł

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

31 269 543,44 zł

Przewidywane dofinansowanie

23 076 923,05 zł (19 999 999,98 zł - ze środków Unii Europejskiej, 3 076 923,07 zł ze środków budżetu państwa)

Przewidywany wkład budżetu państwa

3 076 923,07 zł

Cele Projektu

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju społeczno - gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych i wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach miejskich. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych i zintegorwanych projektów z Programu Rewitalizacji.

Planowane efekty

Projekt wspiera integrację społeczności, przyczyni się do spadku ubóstwa i zwiększenia estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, a podjęte kompleksowe działania w wielu sferach rewitalizacji stworzą szansę do wzrostu zatrudnienia. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 11,53ha, liczba wspartych obiektów infrastruktury - 4 szt., wzrost zatrudnienia - 3 os., liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 4 szt.

Opis projektu

Projekt w sposób kompleksowy i zintegrowany realizował będzie zadania z Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w następującym zakresie:

  • budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej i parkingowej,
  • przebudowa i wyposażanie zabytkowych budynków instytucji kultury,
  • modernizacja systemu bezpieczeństwa w miejscach publicznych (monitoring),
  • adaptacja zdegradowanych zabytkowych budynków, terenów i przywrócenie oraz nadanie im nowych funkcji, poprawa estetyki przestrzeni publicznej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
  • poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

projekty ue znaki2018