Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

Silny wiatr

Data utworzenia 2022-01-27 13:30:02Ważne do 2022-01-28 13:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrzePrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

   logotyp 02

 projekty ue znaki2018

Lata realizacji:

2020 - 2021

Całkowita wartość inwestycji:

1 618 680,00 zł 

Wartość dofinansowania ze środków NFOŚiGW:

423 449,00 zł

Źródło dofinansowania:

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”, Część 2) Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”.

Opis projektu:

Dzięki realizacji projektu została zwiększona liczba rozwiązań inwestycyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. Zostały utworzone nowe powierzchnie biologicznie czynne oraz powierzchnie przepuszczalne, umożliwiające retencjonowanie biologiczne i wykorzystanie wód opadowych z terenu objętego inwestycją tj. ok. 1 ha. Wykonane zagospodarowanie terenu pozwoliło na utworzenie obszaru o znaczeniu prozdrowotnym i edukacyjnym, uatrakcyjniając pobliskie tereny. Jest to zgodne z ideą rewitalizacji obszarów zdegradowanych – realizacja inwestycji wpisana jest jako jedno z przedsięwzięć podstawowych w Programie Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 i jest również w tym zakresie wspófinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zaprojektowana i zrealizowana przestrzeń ogrodu będzie sprzyjać wypoczynkowi biernemu
i ogrodniczej terapii biernej, polegającym na przebywaniu w ogrodzie, spacerowaniu, obserwacji, dotykaniu roślin, a przede wszystkim pobudzaniu zmysłów bodźcami, jakich dostarczają rośliny. Ogród został podzielony na 5 stref, z których każda oddziałuje bardzo silnie na poszczególne zmysły tj. wzroku, smaku, zapachu, słuchu, dotyku. W projekcie ogrodu zmysłów nieodzownym jego elementem są rośliny, które dzięki swoim specyficznym cechom, takim jak: zapach, pokrój i faktura liści czy jaskrawa barwa kwiatów lub liści w sposób zintensyfikowany wpływają na rozwój naszych zmysłów. Wyposażenie ogrodu w ogólnodostępną małą architekturę oraz wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej zwiększy potencjał rekreacyjny utworzonej przestrzeni.

Zrealizowana inwestycja jest ogólnodostępna nieodpłatnie dla mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a także osób przyjezdnych.