Treść
A- A A+
 
Status inwestycji: Planowana

Lata realizacji:

2019-2022

Przewidywana wartość ogółem:

21 798 982,50 zł

Przewidywany koszt kwalifikowany:

19 999 934,00 zł

Przewidywane dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich):

16 999 943,90

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Ograniczenie emisji pyłów...

Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji

2019-2021

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

711 048,86 zł

Przewidywana wartość dofinansowania

497 734,20 zł

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Poprawa dostępności infrastruktury szkolnej poprzez modernizację i wyposażenie...

Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji:

2018 – 2021

Przewidywana wartość ogółem:

25 296 060,70 zł

Przewidywany koszt kwalifikowany:

20 2920468,61 zł

Przewidywane dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich):

17 248 598,32 zł – 85 % kosztów kwalifikowanych

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata...

Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji

2016-2023

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

31 269 543,44 zł

Przewidywana wartość dofinansowania

23 076 923,05 zł

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opis Projektu

Celem projektu jest realizacja kompleksowych i zintegrowanych zadań z Programu...

Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji

2018-2021

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

7 323 102 zł

Przewidywana wartość dofinansowania

6 400 019 zł

Źródło dofinasowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna 3 szt. budynków użyteczności publicznej...

Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji:

2017-2019

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowanych:

3 999 130,13 zł

Przewidywana wartość dofinansowania:

2 999 347,60 zł (75% kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 Opis projektu:

Projekt obejmuje osiem szkół podstawowych...

Status inwestycji: Zakończona

Lata realizacji:

2017 - 2018

Wartość wydatków kwalifikowanych:

 1 571 585,73 zł

Wartość dofinansowania:

999 999,00 zł

Źródło dofinansowania:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 Opis projektu:

Celem projektu było stworzenie warunków do sprzedaży i promocji lokalnych produktów rolno-spożywczych. W związku z tym...

Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji:

2016 – 2019

Przewidywany koszt kwalifikowany:

17 375 144,09 zł

Przewidywane dofinansowanie:

13 900 115,27 zł – 80 %

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opis projektu:

Projekt polegał na przebudowie pochodzących z 1908 roku budynków dawnego browaru na...

Status inwestycji: Zakończona

Lata realizacji:

2013-2015

Wartość wydatków kwalifikowanych:

938 528,97 zł

Wartość dofinansowania:

938 528,97 zł ( 100 % wydatków kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Opis projektu:

Cel ogólny projektu – przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród dzieci i młodzieży poprzez...