projekty-ue_znaki2018.jpg

Opady śniegu

Data utworzenia 2021-04-12 14:30:02Ważne do 2021-04-13 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach śnieguPrzejdź do całości
 Treść
Status inwestycji: Zakończona

znaczki

znaczki 1

Lata realizacji:

2009-2011

Wartość wydatków kwalifikowanych:

22 331 338,06 zł

Wartość dofinansowania:

11.681.522,93 zł (52,31 % wydatków kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2014

 Opis projektu:

Cel ogólny projektu to rozwój społeczno-gospodarczy poprzez kompleksową rewitalizację śródmiejskiej przestrzeni publicznej, oddziaływujący na sferę społeczną, gospodarczą i kulturalno-turystyczną, co pozwoli m.in. na: wyprowadzenie rewitalizowanego obszaru ze stanu zdegradowanego poprzez zagospodarowanie, uzupełnienie i nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej; ożywienie powodujące wzrost liczby turystów i stwarzające warunki do rozwoju oferty kulturalno-rozrywkowej, turystycznej, sportowej; poprawę bezpieczeństwa publicznego i warunków życia; poprawę jakości miejskiego układu komunikacyjnego i warunków środowiska naturalnego; stymulowanie powstawania prywatnych inwestycji i nowych miejsc pracy na rewitalizowanym obszarze i w okolicy. Projekt obejmował następujący zakres prac:

I. Przebudowa/rozbudowa dróg o łącznej długości 1,06 km:

-     ulica Młyńska – przebudowa nawierzchni, budowa odwodnienia

-     ulica Górzysta – przebudowa nawierzchni, budowa odwodnienia

-     ulica Starokunowska (na odcinku od ulicy Rynek do ulicy Sienkiewicza) – przebudowa nawierzchni, budowa chodników i ścieżki rowerowej

-     ulica Sienkiewicza (na odcinku od ulicy Starokunowskiej do ulicy Mickiewicza) – przebudowa nawierzchni, budowa chodników i ścieżki rowerowej

II. Budowa schodów terenowych łączących ulicę Górzystą z ulica Starokunowską wraz z oświetleniem i odwodnieniem

III. Renowacja zbiorników wodnych wraz z budową pomostu (molo) w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

IV. Kompleksowe zagospodarowanie Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego:

-     budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 26x44m i sztucznej nawierzchni wraz z odwodnieniem,

-     przebudowa i wyposażenie placów zabaw oraz skate-parku,

-     rozbudowa parkingu,

-     budowa zadaszonej muszli koncertowej z widownią na ok. 1000 miejsc, pomieszczeniami dla solistów i artystów, ogólnodostępnym wc oraz tarasem widokowym,

-     zagospodarowanie obiektami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, pergola, fontanna),

-     przebudowa/remont nawierzchni w parku na nawierzchnie z kostki betonowej oraz nawierzchni naturalnej żwirowej,

-     budowa ścieżki rowerowej,

-     przebudowa/budowa oświetlenia parkowego,

-     budowa monitoringu wizyjnego parku oraz monitoringu imprez masowych muszli koncertowej,

-     zagospodarowanie parku zielenią.

 muszla

park1

 

rewit3