projekty-ue_znaki2018.jpg

Opady śniegu

Data utworzenia 2021-04-12 14:30:02Ważne do 2021-04-13 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach śnieguPrzejdź do całości
 Treść
Status inwestycji: Zakończona

znaczki

znaczki 1

Lata realizacji:

2009-2010

Wartość wydatków kwalifikowanych:

2 804 887,82 zł

Wartość dofinansowania:

1 402 443,91 zł ( 50 % wydatków kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2014

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum Nr 3 oraz budowa obiektów sportowych. Projekt obejmował następujący zakres prac:

  • utworzenie i wyposażenie nowoczesnych pracowni przedmiotowych: językowych, komputerowych, matematycznej, unijnej, muzycznej, geograficznej, technicznej, plastycznej, historycznej, biologicznej, laboratorium chemicznego i fizycznego,
  • utworzenie i wyposażenie centrum biblioteczno – multimedialnego i gabinetu pedagoga szkolnego,
  • dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie platform schodowych, dostosowanie sanitariatów, szatni, poszerzenie otworów drzwiowych,
  • modernizacja przebieralni na bloku sportowym,
  • modernizacja centrum administracyjnego,
  • budowa 4 obiektów sportowych: bieżnia, skocznie w dal i trójskok, skocznia wzwyż, rzutnia kulą,
  • modernizacja instalacji elektrycznej, wod.kan., CO oraz wykonanie wentylacji mechanicznej.

W wyniku realizacji projektu poprawiły się warunki kształcenia i pobytu uczniów i pracowników w szkole, uatrakcyjniony został proces edukacyjno-wychowawczy. Obiekty sportowe stworzyły warunki do atrakcyjnego prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Wyposażenie obiektu umożliwiło realizację zajęć pozalekcyjnych, dając uczniom alternatywę spędzania czasu wolnego Dzięki atrakcyjnej bazie rekreacyjno-sportowej szkoła stała się nowoczesną placówką oferującą uczniom i mieszkańcom miasta możliwość zdrowego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Pozwoliło to na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych młodzieży. Likwidacja barier architektonicznych umożliwiła również młodzieży niepełnosprawnej uczestnictwo w zajęciach szkolnych w klasach zintegrowanych.