projekty-ue_znaki2018.jpg

Opady śniegu

Data utworzenia 2021-04-12 14:30:02Ważne do 2021-04-13 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach śnieguPrzejdź do całości
 Treść
Status inwestycji: Zakończona

znaczki

znaczki 1

Lata realizacji:

2010 – 2012

Wartość wydatków kwalifikowanych:

53 225 160,25 zł

Wartość dofinansowania:

39 588 874,19 zł (74,28 % kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była realizacja przedłużenia przebiegu ulicy Zagłoby i budowa ulicy gminnej – od Al. 3 Maja na wschód do przecięcia z planowanym przedłużeniem ul. Samsonowicza, o dł. ok. 4,34 km o nośności 115 kN/oś, budowa chodników (2,38 km), ścieżki rowerowej (1,83 km), budowa kanalizacji deszczowej, budowa punktów oświetlenia ulicznego, budowa muru oporowego o długości ok. 215 mb pomiędzy nasypem drogi a korytem rzeki Kamienna, budowa jednego przejścia wiaduktem przez tory PKP o długości ok. 80 mb, budowa jednego skrzyżowania dla połączenia przedłużenia ul. Zagłoby z ul. Zygmuntówka w węźle drogowym, budowa jednego obiektu mostowego na rz. Szewnianka o długości 24 mb oraz instalacja barier wraz z instalacjami przeciwolśnieniowymi oddzielającymi tereny PKP od drogi na długości ok. 1,4 km. Budowa drogi, wykonanie mostu, węzła drogowego oraz wiaduktu mają za zadanie udrożnić układ komunikacyjny, rozdzielić ruch lokalny od tranzytowego, zapewnić płynność ruchu i utrzymanie odpowiednich prędkości komunikacyjnych.

Przedłużenie ulicy Zagłoby i jej powiązanie z drogą krajową Nr 9, drogą wojewódzką Nr 755 oraz ul. Samsonowicza spowodowało ograniczenie degradacji istniejącej miejskiej infrastruktury drogowej. Zniknęła ogromna uciążliwość, jaką było duże natężenie ruchu ciężkich pojazdów w osiedlach budownictwa mieszkaniowego oraz nastąpiła poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stworzone zostały warunki lepszego dostępu do terenów inwestycyjnych, a miasto uzyskało lepszy dostęp do systemu komunikacyjnego w regionie oraz kraju.

 

zagłoby1

 

zagłoby2

 

zagłoby3

Strona projektu: http://www.zagloby4.um.ostrowiec.pl/