projekty-ue_znaki2018.jpg

Opady śniegu

Data utworzenia 2021-04-12 14:30:02Ważne do 2021-04-13 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach śnieguPrzejdź do całości
 Treść
Status inwestycji: Zakończona

znaczki

znaczki 1

Lata realizacji:

2012-2013

Wartość wydatków kwalifikowanych:

6 906 125,74 zł

Wartość dofinansowania:

5 870 206,88 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zakres prac projektu polegał na połączeniu siecią internetową wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych i spółki wodociągowej. Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego wyniosła 46,89 km. Dodatkowo do sieci szerokopasmowej miasta Ostrowiec dołączono 15 punktów HOT-SPOT zainstalowanych w kluczowych punktach miasta. Sieć przeznaczona jest na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz dla zapewnienia nieodpłatnego dostępu do Internetu poprzez budowę hot-spotów, wpływających pozytywnie na ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego.

Projekt zrealizowany w partnerstwie z 5 jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider partnerstwa), Gminą Końskie, Gminą Staszów, Gminą Ożarów, Gminą Wiślica.