Opady śniegu

Data utworzenia 2021-04-12 14:30:02Ważne do 2021-04-13 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach śnieguPrzejdź do całości
 Treść
Status inwestycji: Zakończona

znaczki wykluczenie

Lata realizacji:

2013-2015

Wartość wydatków kwalifikowanych:

938 528,97 zł

Wartość dofinansowania:

938 528,97 zł ( 100 % wydatków kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Opis projektu:

Cel ogólny projektu – przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie dostępu do  internetu 155 beneficjentom ostatecznym (dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów) w okresie realizacji projektu i 5 lat po jego zakończeniu oraz zapobieganie wzrostowi poziomu wykluczenia cyfrowego wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację działań koordynacyjnych w świetlicach i bibliotekach szkolnych.

Zakres projektu:

  1. Dostarczenie internetu w okresie 12 miesięcy i wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz
    z oprogramowaniem 155 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo.
  2. Wyposażenie w ramach działań koordynacyjnych 16 szkół, tj. PSP nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, PG nr 1, 2, 3 oraz 2 zespołów szkół (PSP nr 11,14 i PG nr 4, 5) w 90 sztuk sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, który będzie zainstalowany i podłączony do internetu w świetlicach i bibliotekach szkolnych.
  3. Zapewnienie 12 miesięcznej opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania.
  4. Przeprowadzenie szkolenia dla 155 beneficjentów z obsługi komputera i internetu.

Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej: zamieszczanie informacji o projekcie na stronach internetowych oraz w lokalnych mediach; opracowanie i druk ulotek, plakatów oraz naklejek na sprzęt; zakup podkładek pod myszy, pamięci USB z nadrukami promującymi projekt.

 

wyklucz

 

wyklucz2