projekty-ue_znaki2018.jpg

Opady śniegu

Data utworzenia 2021-04-12 14:30:02Ważne do 2021-04-13 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach śnieguPrzejdź do całości
 Treść
Status inwestycji: Zakończona

znaczki

znaczki 1

Projekt obejmował:

1. Budowę i wyposażenie serwerowi dla potrzeb Miejskiego Systemu Informatycznego – w ramach tego zadania wykonana została nowoczesna serwerownia, zaprojektowana zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi standardów dla tego typu obiektów, wyposażona we wszystkie systemy potrzebne dla jej prawidłowego funkcjonowania, a więc: szerokopasmowe przyłącza telekomunikacyjne, dwa niezależne przyłącza energetyczne, wydzielone obwody zasilania do każdej szafy serwerowej, systemy zasilania awaryjnego UPS sprzężone z generator prądotwórczym oraz redundantny system chłodzenia. Ochrona zasobów serwerowni zapewniona jest przez centralny system monitoringu pracy serwerowni współpracujący z systemami: detekcji pożaru w oparciu o czujniki multisensorowe, system wczesnej detekcji dymu i system automatycznego gaszenia pożaru gazem technicznym, nieszkodliwym dla zdrowia człowieka. Serwerownia wyposażona została w nowoczesne serwery wykonane w technologii „blade”, wydajną pamięć masową, systemy do archiwizacji i tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz systemy przesyłu danych z szybkością 10 GB/s. Nowa serwerownia, zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń infrastruktury IT, a zatem także przechowywanych i przetwarzanych w niej danych. Zabezpieczenia te realizowane są na wielu poziomach. Możliwość tworzenia prywatnych sieci wirtualnych, czyli wydzielonych wewnętrznych segmentów sieci komputerowej, bez dostępu do sieci publicznej, pozwala na odizolowanie usług odpowiedzialnych za obsługę baz danych, od dostępu do sieci publicznej takiej jak Internet.

2. Budowę systemu telefonii VoIP – w ramach a wykonano nowoczesny systemu komunikacyjny oparty na pakietowym przekazie głosu w technologii VoIP za pomocą protokołów IP. System ten jest zbudowany na bazie wybudowanej podczas realizacji wcześniejszych projektów sieci światłowodowej, obejmującej swoim zasięgiem wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Nowa sieć telefonii VoIP umożliwiwykonywanie połączeń telefonicznych do tradycyjnej sieci telefonicznej oraz telefonii komórkowej. Umożliwi również użytkownikom nowe funkcjonalności np. połączenia konferencyjne, zintegrowaną książkę teleadresową, zapowiedzi głosowe, rozmowy wideo. W rezultacie nowe rozwiązanie ma być bardziej niezawodne i wydajniejsze w obsłudze oraz tańsze w eksploatacji. Ułatwi również dalszy proces związany z informatyzacją Urzędu.

Dzięki wybudowanej sieci światłowodowej oraz nowej serwerowi powstała także możliwość realizacji usług dla jednostek organizacyjnych gminy z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej dostępnej dla wszystkich jednostek. Technologia chmury daje możliwość szybkiego dostępu do zasobów IT i mocy obliczeniowych, bez potrzeby prowadzenia kosztownych inwestycji we własne infrastruktury jednostek organizacyjnych Gminy. Ten sposób informatyzacji jednostek pozwala na obniżenie kosztów informatyzacji i na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych. Elastyczna i scentralizowana obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Gminy obniży koszty ich funkcjonowania a także pozwoli na budowę wielu scentralizowanych usług i systemów czego przykładem może być oddawany do użytku system telefonii VIP.

 

serwer1 Strona projektu:

http://www.e-swietokrzyskie.pl/riijst/