projekty-ue_znaki2018.jpg

 Treść
A- A A+
 
Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji

2016-2023

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

31 269 543,44 zł

Przewidywana wartość dofinansowania

23 076 923,05 zł

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opis Projektu

Celem projektu jest realizacja kompleksowych i zintegrowanych zadań z Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w następującym zakresie:

  • budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej i parkingowej,
  • przebudowa i wyposażanie zabytkowych budynków instytucji kultury,
  • modernizacja systemu bezpieczeństwa w miejscach publicznych (monitoring),
  • adaptacja zdegradowanych zabytkowych budynków, terenów i przywrócenie oraz nadanie im nowych funkcji, poprawa estetyki przestrzeni publicznej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
  • poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.