Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

projekty-ue_znaki2018.jpg

 Treść
Status inwestycji: W trakcie

projekty ue znaki2018

Lata realizacji

2016-2023

Przewidywana wartość ogółem

58 206 572,84 zł

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

31 269 543,44 zł

Przewidywane dofinansowanie

23 076 923,05 zł

Przewidywany wkład Funduszy Europejskich

19 999 999,98 zł

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Cele Projektu

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju społeczno - gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych i wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach miejskich. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych i zintegorwanych projektów z Programu Rewitalizacji.

Planowane efekty

Projekt wspiera integrację społeczności, przyczyni się do spadku ubóstwa i zwiększenia estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, a podjęte kompleksowe działania w wielu sferach rewitalizacji stworzą szansę do wzrostu zatrudnienia. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 11,53ha, liczba wspartych obiektów infrastruktury - 4 szt., wzrost zatrudnienia - 3 os., liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 4 szt.

Opis projektu

Projekt w sposób kompleksowy i zintegrowany realizował będzie zadania z Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w następującym zakresie:

    • budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej i parkingowej,
    • przebudowa i wyposażanie zabytkowych budynków instytucji kultury,
    • modernizacja systemu bezpieczeństwa w miejscach publicznych (monitoring),
    • adaptacja zdegradowanych zabytkowych budynków, terenów i przywrócenie oraz nadanie im nowych funkcji, poprawa estetyki przestrzeni publicznej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
    • poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

projekty ue znaki2018