Burze z gradem

Data utworzenia 2021-05-18 12:00:01Ważne do 2021-05-18 20:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości
 Treść
Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji:

2018 – 2022

Przewidywana wartość ogółem:

25 296 060,70 zł

Przewidywany koszt kwalifikowany:

20 292 468,61 zł

Przewidywane dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich):

17 248 598,32 zł – 85 % kosztów kwalifikowanych

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery poprzez realizację kompleksowego i zintegrowanego projektu przyczyniającego się do poprawy funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej i wsparcia zrównoważonej mobilności miejskiej oraz służącej jej infrastruktury.

Planowane efekty:

Ogranicznenie emisji pyłów i substancji szkodliwych, poprawa funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej, zwiększenie dostępności transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych, poprawa wykorzystania miejskiego transportu publicznego i podniesienie jego atrakcyjności.

Opis projektu:

Projekt przewiduje:

- zakup nowych autobusów,

- zakup 40 wiat przystankowych,

- budowę nowej bazy ze stacją obsługi i warsztatami oraz wyposażeniem, budynkiem administracyjno - dworcowym i myjnią,

- budowę dróg lokalnych dojazdowych do bazy,

- modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne,

- budowę ścieżek rowerowych,

- utworzenie park&ride oraz bike& ride,

- wdrożenie zintegrowanego biletu miejskiego,

- kampanię promującą ekologiczny transport publiczny,

- promocję.