Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

projekty-ue_znaki2018.jpg

Oblodzenie

Data utworzenia 2022-01-20 06:00:01Ważne do 2022-01-20 16:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniuPrzejdź do całości
 Treść
Status inwestycji: Zakończona

projekty ue znaki2018

Lata realizacji

2019-2021

Przewidywana wartość ogółem

703 321,40 zł

Przewidywany koszt kwalifikowalny

702 977,00 zł

Przewidywane dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich)

492 083,90 zł

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Poprawa dostępności infrastruktury szkolnej poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno - fizycznej, geograficzno - przyrodniczej i biologiczno - chemicznej oraz modernizacja i wyposażenie szatni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Planowane efekty:

Wykorzystanie zmodernizowanej infrastruktury i wzbogacenie procesu kształcenia o nowoczesne pomoce dydaktyczne przyczyni się do podwyższenia jakości i efektywności edukacji, wprowadzi zróżnicowanie i uatrakcyjni formy przekazu. W wyniku projektu potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmu lub infrastruktury edukacyjnej wyniesie 460 osób, wsparty zostanie 1 obiekt infrastruktury edukacyjnej, liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnością wyniesie 1.

Opis projektu:

Projekt przewiduje:

- wykonanie prac remontowo - modernizacyjnych polegających na: wymianie drzwi wewnętrzenych i zewnętrznych, malowaniu, odnowieniu posadzki na sali gimnastycznej oraz jej zapleczu; wymianie drzwi wewnętrznych, posadzki, źródeł światła oraz boksów na szafki w szatni;

- kompleksowe wyposażenie pracowni matematyczno - fizycznej i biologiczno - chemicznej, doposażenie pracowni geograficzno - przyrodniczej w stoliki i krzesła dla uczniów i nauczyciela, meble, nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauczania poszczególnych przedmiotów oraz narzędzia TIK w tym laptopy dla uczniów i nauczyciela, tablice interaktywne, projektory, drukarkę 3D, urządzenie wielofunkcyjne. Doposażona również zostanie sala gimnastyczna w przyrządy do zajęć wychowania fizycznego oraz w projektor.

- zakupiony zostanie multimedialny gabinet logopedyczny wspierający diagnozę, profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka.