projekty-ue_znaki2018.jpg

Burze z gradem

Data utworzenia 2021-05-18 12:00:01Ważne do 2021-05-18 20:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości
 Treść
Status inwestycji: W trakcie

projekty ue znaki2018

 Lata realizacji:

2019-2022

Przewidywana wartość ogółem:

21 798 982,50 zł

Przewidywany koszt kwalifikowany:

19 999 934,00 zł

Przewidywane dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich):

16 999 943,90

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kontynuację i uzupełnienie realizowanego przez Gminę kompleksowego i zintegrowanego projekt przyczyniającego się do poprawy funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej i wsparcia zrównoważonej mobilności miejskiej oraz służącej jej infrastruktury.

Planowane efekty:

Ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery (redukcja 75,14 MgCO2, zaoszczędozne 12,07 MWh/rok). Projekt zakłada skrócenie czasu przejazdu o 5,017%, wzrost ilości osób podróżujących zbiorowym transportem publicznym o 3,64% oraz poprawę bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu podróżujących oraz użytkowników ścieżek rowerowych. Łączna długość wspartej infrastruktury rowerowej wyniesie 2,92km, długość wyznaczonych buspasów-1,07 km. Łączna liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego 100 szt.

 

Opis projektu:

Projekt przewiduje podjętą w Partnerstwie z Powiatem Ostrowieckim przebudowę niezbędnej infrastruktury w rejonie mającej powstać w I etapie przedsięwzięcia nowej bazy komunikacji miejskiej tj.: przebudowę ul.11 - go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej (z zatokami, buspasem, oświetleniem energooszczędnym, ścieżką rowerową i chodnikiem), budowę ścieżki rowerowej, chodnika i oświetlenia energooszczędnego w ramach rozbudowy i przebudowy ul.Samsonowicza wraz ze skrzyżowaniem (rondo), przebudowę odcinka ul. Samsonowicza do 1 –szej bramy Huty Celsa Ostrowiec i nowej bazy operatora (buspas, ścieżka rowerowa, oświetlenie energooszczędne). Projekt zakłada również zakup 5 autobusów hybrydowych wraz z wyposażeniem (pojemność 350 osób), 10 wiat przystankowych, 6 tablic informacji przystankowej (inteligentny system transportowy), sprawdzarkę kontrolera, 2 punkty doładowań, 10 tys. kart oraz przeprowadzenie kampanii promującej ekologiczny transport (prasa, radio, tv, dzień darmowego transportu itp.).