projekty-ue_znaki2018.jpg

Opady śniegu

Data utworzenia 2021-04-12 14:30:02Ważne do 2021-04-13 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach śnieguPrzejdź do całości
 Treść
Status inwestycji: Zakończona

SIP

 Lata realizacji:

2010 - 2015

Koszt kwalifikowany (dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski):

64 185,15 zł

Dofinansowanie (dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski):

54 557,37 zł                

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis projektu:

Projekt, którego głównym beneficjentem był Urząd Marszałkowski zrealizowany został w granicach administracyjnych Województwa Świętokrzyskiego i objął swoim zakresem 13 powiatów oraz 102 gminy (w tym Gminę Ostrowiec Świętokrzyski). System Informacji Przestrzennej obejmuje proces pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym. Realizacja projektu przełożyła się na wdrożenie w jednostkach administracji samorządowej województwa systemu informacji przestrzennej o zasięgu regionalnym. Efektem przeprowadzonych działań oprócz integracji planowania SIPWŚ z rozwiązaniami e-administracja było opracowanie pierwszych e-usług, polegających na udostępnieniu informacji publicznej, między innymi w zakresie:

• planowania przestrzennego,
• gospodarki nieruchomościami (kategorie własności oraz władania w zakresie gruntów i budynków),
• oferty inwestycyjnej regionu,
• informacji środowiskowej,
• rejestru zabytku,
• innych rejestrów i zakresów danych dotyczących gospodarki przestrzennej.

Zadaniem projektu było zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między obywatelem a urzędem.

Długofalowe korzyści realizacji projektu to:
• ulepszona wymiana danych,
• lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji,
• szybki dostęp o każdej porze do serwisu informacyjnego,
• proste zarządzanie ładem przestrzennym.

Strona projektu: https://www.e-swietokrzyskie.pl/sipws/