Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: W trakcie

 

Lata realizacji:

2018 – 2020

Przewidywany koszt kwalifikowany:

2 920 487,70 zł

Przewidywane dofinansowanie:

876 146,31 zł - 30%

Źródło dofinansowania:

Fundusz Dopłat

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w wyniku której powstanie 6 mieszkań 2-pokojowych i 12 mieszkań 1-pokojowych o łącznej powierzchni 745,08 m2. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu w postaci budowy podjazdów, chodników, zjazdów z ul. Parkowej, oświetlenia terenu, przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz osłony śmietnikowej. Wybudowana zostanie droga dojazdowa do bloku. Powstanie także 20 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz plac zabaw dla dzieci.