Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Lata realizacji

2019

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

6 026 966,38  zł

Przewidywana wartość dofinansowania

 3 013 483,38

Źródło dofinansowania

Fundusz Dróg Samorządowych

Opis Projektu        

Nowoprojektowany odcinek ma stanowić przedłużenie istniejącej drogi gminnej - ul. Rzeczki. Obejmuje budowę od skrzyżowania ul. Rzeczki z ul. Siennieńską do skrzyżowania  z ul. J.Milewskiego. Zadanie obejmuje budowę drogi jednojezdniowej klasy Z o długości 987mb i szerokości 7m z nawierzchnią asfaltową, dwu pasowej (szer.pasa 3,5m) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym po stronie lewej oddzielonym od jezdni za pomocą pasa zieleni o szer. 1,5m, składającym się z chodnika o szerokości 1,5m z kostki brukowej oraz ścieżki rowerowej  finansowanej z projektu unijnego pn. "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim". Po stronie prawej chodnik o szer. 1,5 m oddalony od jezdni pasem zieleni. Ponadto zaplanowano budowę dróg dojazdowych o łącznej długości 465,20 szer. 7m i szer. 3,5m (1 pas) z mijankami szerokości 5,5m i poboczem ze strony lewej i prawej (szer. 0,75m), wykonane zostaną zjazdy o szer.3,5 m z tłucznika w ilości 17 szt.i zjazdy publiczne o łącznej długości 190,97 mb, odwodnienie i kanalizacja deszczowa o długości 987mb, zjazdy do posesji z kostki brukowej o szer. 5-7m w ilości 14 szt., zatoki autobusowe w ilości 2 szt., oświetlenie uliczne, roboty ziemne, rozbiórka i wycinka drzew, nasadzenia oraz przebudowa kolizji elektroenergetycznych.