Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji

2019 - 2020

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

7 045 181,42  zł

Przewidywana wartość dofinansowania

 4 227 108,00 zł

Źródło dofinansowania

Fundusz Dróg Samorządowych

Opis Projektu        

Przygotowanie i uzbrojenie terenu inwestycyjnego położonego przy ulicy Bałtowskiej ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta, dzięki zwiększeniu sznas na pozyskanie inwestorów skłonnych do lokalizowania swoich przedsięwzięć na terenie Gminy. Budowa otwarcia komunikacyjnego oraz przebudowa dróg wewnętrznych zapewni nową jakość infrastruktury, która wpłynie na dostępność komunikacyjną kompleksu i przedsiębiorców, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Planowana jest realizacja inwesycji w podziale na odcinki:

1. odcinek I: budowa drogi publicznej gminnej klasy L o łącznej długości 0,680 km, szerokość pasa drogowego 18m. Wykonany zostanie następujący zakres prac:

- jezdnia o szerokości 7,0m o nawierzchni ścieralnej SMA,

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- chodnik z kostki betonowej,

- skrzyżowanie zwykłe z drogą wojewódzką DW 754,

- zjazdy publiczne, kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjno - odparowującym, oświetlenie uliczne z oprawami LED, zieleńce i oznakowanie pionowe i poziome.

2. odcinek I: przebudowa drów wewnętrznych o łącznej długości 0,857m, wykonane zostanie:

- jeznia o szerkości 7,0m o nawierzchni ścieralnej SMA,

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- chodnik z kostki betonowej,

- zjazdy publiczne, kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne z oprawami LED, zieleńce i oznakowanie pionowe i poziome.