Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji

2019 - 2021

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

3 191 342,18 zł

Przewidywana wartość dofinansowania

1 914 805,00 zł

Źródło dofinansowania

Fundusz Dróg Samorządowych

Opis Projektu        

Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską jest częścią projektu pn. Budowa drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowanej w ramach Rewitalizacji miasta. Budowa tego układu komunikacyjnego otworzy duży obszar terenów położonych w centralnej części miasta, które do tej pory stanowiły tereny zielone - łąki i nieużytki umożliwiając ich zagospodarowanie przez właścicieli.

Nowoprojektowana ulica boczna na odcinku od nowoprojekowanej drogi gminnej w kierunku ulicy Denkowskiej łączyć się będzie 4 - wlotowym małym rondem z ulicą Denkowską, będzie realizowane również odejście do ulicy bocznej od ulicy Denkowskiej (do tej pory "ślepej"). Droga będzie miała łączną długość 0,606 km, a jej zakres obejmuje wykonanie:

- jezdni o szerokości 7,0 o nawierzchni z mieszanki SMA;

- ścieżki rowerowej szerokości 2,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- chodnika z kostki betonowej,

- zjazdów indywidualnych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, rowu umocnionego, zieleńców i oznakowania pionowego i poziomego.