Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji

2019 - 2020

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

2 443 694,17  zł

Przewidywana wartość dofinansowania

1 466 216,00 zł

Źródło dofinansowania

Fundusz Dróg Samorządowych

Opis Projektu        

W ramach rozbudowy wykonana zostanie jezdnia o długości 632 mb, szerokości 7 m o nawierzchni asfaltobetonowej. Na całej długości wykonany zostanie po stronie lewej (północnej) chodnik z kostki betonowej oddzielony od jezdni zieleńcem, po stronie prawej (południowej) wykonana zostanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej. Wybudowane i przebudowane zostaną zjazdy indywidualne i publiczne. Przewidziano także przebudowę skrzyżowania z ulicą Iłżecką. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano 6 przejść dla pieszych. Na całym odcinku zostanie wybudowany kanał deszczowy, który zostanie włączony do studni rewizyjnej na kanale deszczowym w ul. Rzeczki. Wybudowane zostanie także oświetlenie w postaci 22 aluminiowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.