Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji

2019 - 2021

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

4 410 667,87 zł

Przewidywana wartość dofinansowania

2 646 400,00 zł

Źródło dofinansowania

Fundusz Dróg Samorządowych

Opis Projektu        

W ramach inwestycji planowany jest remont 3 odcinków w zakresie:

ul. Siennieńska: remont i uszczelnienie kanalizacji deszczowej, wymiana wpustów i studzienek, remont nawierzchni drogi z wymianą konstrukcji oraz korektą łuków na skrzyżowaniach, remont chodników po obu stronach ulicy, zjazdów oraz skrzyżowań. Zaplanowany jest także remont oświetlenia polegający na wymianie opraw oświetleniowych lub kompletnych słupów oświetleniowych. Na całej długości ulicy zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe wraz z modyfikacją organizacji ruchu poprzez zmianę m.in. lokalizacji miejsc parkingowych, co bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

ul. Okólna: remont nawierzchni drogi z wyprofilowaniem łuków na skrzyżowaniach i zakrętach, wymiana wpustów oraz studzienek, remont chodników po jednej stronie ulicy, zjazdów oraz skrzyżowań (z ul. Kościelną, ul. Starokunowską, ul. Rynek, ul. Siennieńską). Zaplanowany także jest remont oświetlenia polegający na wymianie opraw oświetleniowych. Na całej długości ulicy zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz modyfikacja organizacji ruchu poprzez wyznaczenie w dwóch miejscach azylów dla pieszych.

ul. Jana Głogowskiego: remont i uszczelnienie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Siennieńskiej do ul. A. Wardyńskiego, wymiana wpustów oraz studzienek, remont nawierzchni drogi z wyprofilowaniem łuków na skrzyżowaniach i zakrętach, remont chodników po obu stronach ulicy, zjazdów oraz skrzyżowania z ul. Siennieńską. Zaplanowany jest także remont oświetlenia polegający na wymianie opraw oświetleniowych. Na całej długości ulicy zostanie wykonane oznakowania poziome i pionowe oraz modyfikacja organizacji ruchu z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego do dojazdu na parking zlokalizowany przy Urzędzie Miasta.