Intensywne opady deszczu

Data utworzenia 2021-09-18 07:00:01Ważne do 2021-09-19 00:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczuPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Lata realizacji

2019-2021

Wartość dofinansowania

1 503 204,86 zł

Całkowita wartość inwestycji

7 121 822,79 zł

Opis projektu

Wykonany w ramach inwestycji odcinek stanowi przedłużenie istniejącej drogi gminnej - ul. Rzeczki i będzie połączony z drogą wojewódzką nr 754 - ul. Bałtowską i ul. J.Samsonowicza. Zadanie to stanowiąc kontynuację etapu I budowy ul. Rzeczki (od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania z ul. J.Milewskiego) obejmowało budowę drogi jednojezdniowej klasy Z o długości 1120 mb i szerokości 7m o nawierzchni asfaltowej z ciągiem pieszo-rowerowym po stronie lewej oraz chodnika po stronie prawej. W ramach inwestycji zaplanowano budowę dróg dojazdowych o łącznej długości 846,89 mb i szer. 3,5 m (1 pas) z mijankami oraz poboczem przy zjazdach. Wybudowane zostały zjazdy z dróg dojazdowych, zjazdy do posesji oraz zatoki autobusowe. W ramach inwestycji wykonane zostały także: odwodnienie, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Przebudowana została sieć wodociągowa kolidująca z innymi sieciami, sieć gazowa oraz sieć teletechniczna.

Harmonogram projektu

W dniu 06.11.2019r. została podpisana umowa z wykonawcą firmą DROGBUD. Prace realizowane były w następujących etapach:

- do dnia 5 grudnia 2019r. I część prac,

- do dnia 30 listopada 2020r. II część prac,

- ostatnia część prac do dnia 31.05.2021r.

Roboty budowlane zakończyły się w dniu 10.05.2021r.