Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji:

2016 – 2019

Przewidywany koszt kwalifikowany:

17 399 872,20 zł

Przewidywane dofinansowanie:

13 919 897,76 zł – 80 %

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opis projektu:

Projekt polega na przebudowie pochodzących z 1908 roku budynków dawnego browaru na potrzeby instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura Wystaw Artystycznych. Przed rozpoczęciem przebudowy w części obiektu znajdowało się MCK i BWA, natomiast znaczna część była niewykorzystana i znajdowała się w złym stanie technicznym. Celem przyjętych rozwiązań jest wyeksponowanie walorów architektoniczno - historycznych budynku, aby zachować charakter dawnej zabudowy terenu i dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej. W obiekcie o powierzchni użytkowej ok. 5,5 tys.m2 znajdą się m.in. recepcja, punkt informacji turystycznej, biblioteka, czytelnie, dwie sale wielofunkcyjne, cztery sale wystawiennicze BWA, galeria fotografii, sala konferencyjna, sale muzyczne, pracownie MCK: plastyczna, modelarstwa, grafiki komputerowej, klubu szachowego, pokoje biurowe i administracyjne, pomieszczenia gospodarcze. Projekt zakłada także zakup wyposażenia dla instytucji kultury. Poszczególne funkcje kompleksu zostały tak rozmieszczone, aby instytucje mogły funkcjonować niezależnie od siebie. Kompleks będzie służył do działalności statutowej jednostek oraz posiadał elementy komercyjne (barek kawowy, galeria sprzedaży wyrobów artystycznych, letnia galerii sprzedaży na dziedzińcu, najem Sali konferencyjnej i wielofunkcyjnej). Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu i miasta poprzez poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury.