Silny mróz

Data utworzenia 2021-01-16 13:30:02Ważne do 2021-01-18 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Termin wykonania całości prac 11.05.2016 roku do 16.06.2017 roku.

Koszt wykonania robót  291 205,80 zł. brutto. 

Zakres robót obejmuje:

- budowa kanalizacji deszczowej z rur dn 250 mm, L= 196 mb,

- budowa studni  rewizyjne śr. 1000 mm – 10 szt.

- budowa studzienek ściekowych śr. 500 mm, L= 11 szt

- odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych - 977 m2

Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo „DROMAR” R.L. Bożek, ul. Gulińskiego 9A  z siedzibą w  Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniu  23.05.2016 roku

przekazano plac budowy dla Wykonawcy.