Silny mróz

Data utworzenia 2021-01-16 13:30:02Ważne do 2021-01-18 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Termin wykonania do dnia 30.09.2016 roku.

Wartość zadania: 21.131,40 zł.

Zakres zadania:

Przeprowadzenie robót budowlanych w niżej wymienionych projektowanych punktach kamerowych na terenie miasta:

  • punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulicy Aleja Jana Pawła II i ulicy Radwana – montaż studzienki SKR -1 – 1 szt.,

  • punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulicy Aleja Jana Pawła II i ul. Siennieńskiej –montaż studzienki SKR-1 – 1 szt.,

  • punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza i Polnej – montaż studzienki SKR-1 – 1 szt.,

  • punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulicy Aleja Jana Pawła II i ul. Iłżeckiej – wykonanie przecisku pod chodnikiem – 7 m,

  • punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i ul. Sienkiewicza – wykonanie przecisku pod chodnikiem – 3 m,

  • punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulicy Żabiej i ulicy Aleja 3-go Maja – wykop i ułożenie rury ochronnej – 5 m,

  • punkt kamerowy przy Rondzie Republiki Ostrowieckiej -   montaż szafki telekomunikacyjnej.