Silny mróz

Data utworzenia 2021-01-16 13:30:02Ważne do 2021-01-18 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Termin zakończenia do  dnia : 30 września  2016 r.

Wartość zadnia: 396 349,96 zł. brutto.

Zakres zadania:

wykonanie   nawierzchni asfaltobetonowej odcinka  ulicy stanowiącej połączenie istniejącego zjazdu z ul. Kolejowej z ul. Al. Solidarności (o dł. 380 mb.) wraz z budową  zjazdu z ul. Al. Solidarności,  jednostronnego chodnika, odcinka kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego wraz z budową  przykanalików i wpustów ulicznych.

Wykonawca: „TRAKT” S.A. Górki Szczukowskie 1 k. Kielc