Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Termin zakończenia do  dnia : 15 listopada  2016 r.

Wartość zadnia - 1.194.298,13 zł. brutto  

Zakres zadania:

Wykonanie nawierzchni jezdni ul. S. Jeżewskiego - długość 530 m, szer. 6 m, o nawierzchni z kostki brukowej wraz okrawężnikowaniem, zjazdami do posesji, wykonanie nawierzchni ul. J. Milewskiego  długości 362 m, szer. 6m., nawierzchnia  asfaltobetonowa wraz z okrawężnikowaniem oraz wykonaniem połączenia z ul. Bałtowską, budowa kanalizacji deszczowej obydwu ulic o  długości ok. 703 m, z włączeniem do budowanej kanalizacji deszczowej w ul. Szmaragdowej, budowa oświetlenia ulicznego obydwu ulic wraz ze słupami i oprawami. W dniu 6 lipca 2016 r. przekazano plac budowy.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Radosław Malec & Stanisław Wójcik , Sudół 45 c , 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski