Silny mróz

Data utworzenia 2021-01-16 13:30:02Ważne do 2021-01-18 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Lata realizacji: 2016

Wartość całości zadania zgodnie z wybraną w postępowaniu przetargowym ofertą została określona na  kwotę  842.888,46 zł. brutto.  

Zakres rzeczowy:

Zadanie będzie realizowane na mocy tzw. „specustawy” tj. z zajęciem części działek prywatnych na poszerzenie nowoprojektowanego pasa drogowego ulicy. Gmina...

Status inwestycji: Zakończona

Lata realizacji: 2016

Wartość zadania została ustalona na kwotę 104.763,70   brutto.

Zakres rzeczowy:

Zakres zadania obejmuje budowę zjazdu z ul. Kolejowej wraz z budową fragmentu drogi długości ok. 50m., stanowiącej połączenie ul. Kolejowej z  Aleją Solidarności. Ponadto w ramach tego zadania zostanie wybudowany...

Status inwestycji: Zakończona

Lata realizacji: 2015 r.

Wartość całości prac: 8.487 zł

Zakres rzeczowy:

Montaż kompensatora mocy biernej pozwolił ograniczyć opłaty za energię elektryczną bierną z tytułu przekroczenia dopuszczalnego tg φ dla energii elektrycznej pobieranej przez odbiory zasilane z głównej tablicy rozdzielczo-pomiarowej w Nowym budynku Urzędu Miasta.

Status inwestycji: Zakończona

Lata realizacji: 2015 r.

Wartość całości prac: 266.666 zł

Zakres rzeczowy:

Nadbudowa wraz ze zmiana konstrukcji dachu budynków magazynowych przy Alei 3-go Maja 73 w Ostrowcu Świętokrzyskim, użytkowanych przez Świętokrzyski Bank Żywności. Całość zadania powierzono Zakładowi Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zadanie zakończone.

Status inwestycji: Zakończona

Lata realizacji: 2015 r.

Wartość całości prac: 153.750 zł

Zadanie zrealizowano w zakresie:

 • wykonania odpływu zimowego z tarasów,
 • wykonania uszczelnienia elementów konstrukcyjnych z tarasów górnych  i ścian fontanny,
 • wymiany fug połączeniowych elementów granitowych fontanny,
 • wykonania przelewu zimowego z górnej części...

Status inwestycji: Zakończona

Lata realizacji: 2015 r.

Wartość całości prac: 79.950 zł

Zakres rzeczowy:

 • zabudowa przejścia przez tory wykonana  z płyt  prefabrykowanych  typu CBP, szer.
  3m, dł. 7,19 , pow. 18m2
 • dojścia do przejścia wykonane   z kostki brukowej gr. 8 cm, szer. 3m, dł. 38,52 m, pow.
  126,3m2
 • zabezpieczenie przejścia-

Status inwestycji: Zakończona

Lata realizacji: 2015 r.

Wartość całości prac: 23.370 zł

Zakres rzeczowy :

 •  zamontowanie znaku max poziomu piętrzenia na zastawce betonowej 
 •  zamontowanie znaku max poziomu retencjonowania na mnichu betonowym
 •  odbudowa dna i skarp rowu otwartego z płyt chodnikowych 50x50x7 cm –dł. 80 mb
 •  odbudowa wlotu wody z Cieku...

Status inwestycji: Zakończona

Lata realizacji: 2015 r.

Wartość całości prac: 129.000 zł

Zakres rzeczowy :

 • budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC 200 mm, L=42,5mb
 • budowa studzienek rewizyjnych  śr.1000 mm – 4 szt
 • budowa studzienek ściekowych śr.500 mm z osadnikiem  – szt.3
 • budowa przykanalików PVC 200mm , L=13,5mb
 • przewiert z rur  dn 400mm...

Status inwestycji: Zakończona

Lata realizacji: 2015 r.

Wartość całości prac: 9.500 zł

Zakres rzeczowy :

 •  przewiert sterowany z rur stalowych  śr.457x10 mm  L=10mb,
 •  przeciąganie przewodu z rur  PP250, L=11,5mb,
 •  przebudowa kolizji sieci wodociągowej

 Zadanie zakończone.