Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść
Lata realizacji

2016-2021

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

31 397 174,23 zł

Przewidywana wartość dofinansowania

23 076 923,05 zł

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opis ProjektuCelem projektu jest realiza...

Lata realizacji

2016-2018

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

4 275 704,59 zł

Przewidywana wartość dofinansowania

3 634 348,90 zł

Źródło dofinasowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opis projektuPrzedmiotem projektu...

Lata realizacji

2017

Wartość wydatków kwalifikowalnych

1 020 162,00 zł

Wartość dofinansowania

500 000,00 zł

Źródło dofinansowania

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Opis projektuPrzedmiotem zadania jest modernizacja pływalni „Rawszczyzna” oraz zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Obi...

Lata realizacji:

2017-2018

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowanych:

3 999 268,49 zł

Przewidywana wartość dofinansowania:

2 999 451,37 zł (75% kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 Opis projek...

Lata realizacji:

2017

Wartość wydatków kwalifikowanych:

6 638 498,76 zł

Przewidywana wartość dofinansowania:

3 000 000 zł (45 % kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

 Opis projektu:Rozbu...

Lata realizacji:

2017 - 2018

Wartość wydatków kwalifikowanych:

 1 571 585,73 zł

Wartość dofinansowania:

999 999,00 zł

Źródło dofinansowania:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 Opis projektu:Celem projektu jest stworzenie w...

Lata realizacji:

2016

Wartość wydatków kwalifikowanych:

2 312 262,57 zł

Wartość dofinansowania:

1 156 129,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

 Opis projektu:Przedmiotem dofi...

Lata realizacji:

2016

Wartość wydatków kwalifikowanych:

2 213 500,14 zł

Wartość dofinansowania:

1 106 749,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

 Opis projektu:Przedmiotem dofi...

Lata realizacji:

2016

Wartość wydatków kwalifikowanych:

419 922,00 zł

Wartość dofinansowania:

206 742,00 zł

Źródło dofinansowania:

Program Modernizacji Infrastuktury Sportowej

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje:zwię...